Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj/wymień

Na rysunku w sposób schematyczny przedstawiono mały i duży obieg krwi w organizmie człowieka. Uwaga: nie oznaczono kierunku przepływu krwi.

Schemat układu krążenia
a)Wpisz po dwa oznaczenia literowe naczyń krwionośnych (A−D), które:

doprowadzają krew do serca
wyprowadzają krew z serca

b)Wpisz literę, którą na rysunku oznaczono aortę.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

  • doprowadzają krew do serca: B, C
  • wyprowadzają krew z serca: A, D

Schemat punktowania
1 p. – za wpisanie czterech właściwych oznaczeń naczyń krwionośnych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

D

Schemat punktowania
1 p. – za wpisanie właściwego oznaczenia aorty.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.