Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Dziedziczenie Choroby człowieka Typ: Podaj/wymień Pozostałe

Zdrowym rodzicom urodziło się dziecko, u którego wykryto fenyloketonurię – chorobę autosomalną warunkowaną przez recesywny allel (a) pewnego genu. W rozwiązaniu zadania zastosuj oznaczenia literowe uwzględnione w tekście.

a)Podaj genotypy rodziców tego dziecka.

Genotyp matki:
Genotyp ojca:

b)Zapisz krzyżówkę genetyczną, na podstawie której określisz prawdopodobieństwo wystąpienia fenyloketonurii u kolejnego dziecka tej pary.

Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u kolejnego dziecka (w %):

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne zapisanie genotypów obojga rodziców.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  • Genotyp matki: Aa
  • Genotyp ojca: Aa

b)
(0–2)

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne zapisanie krzyżówki genetycznej i określenie na jej podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby u kolejnego dziecka.
1 p. – za poprawne zapisanie krzyżówki genetycznej, ale błędne określenie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby u kolejnego dziecka.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

  • Krzyżówka:
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u kolejnego dziecka: 25%.

Uwaga:
Nie uznaje się podania prawidłowego prawdopodobieństwa przy błędnie zapisanej krzyżówce genetycznej.