Biologia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W naczyniach krwionośnych wyprowadzających krew z serca panuje wysokie ciśnienie. Naczynia te mają stosunkowo małe światło i nie ma w nich zastawek. W naczyniach doprowadzających krew do serca jest niskie ciśnienie. Mają one stosunkowo szerokie światło i występują w nich zastawki.

Na podstawie tekstu uzupełnij tabelę, w której porównasz opisane naczynia krwionośne.

Nazwa naczynia
(tętnice/żyły)
Kierunek przepływu krwi Ciśnienie Światło naczynia Zastawki
 
 

Rozwiązanie

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne uzupełnienie obu wierszy tabeli.
1 p. – za poprawne uzupełnienie jednego wiersza tabeli lub co najmniej sześć pól tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

Nazwa naczynia
(tętnice/żyły)
Kierunek przepływu krwi Ciśnienie Światło naczynia Zastawki
Tętnica od serca wysokie małe brak
Żyła do serca niskie duże obecne