Biologia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień Pozostałe

Na rodowodzie przedstawiono dziedziczenie daltonizmu w pewnej rodzinie. Jest to choroba warunkowana allelem recesywnym, sprzężonym z płcią.

a)Przyjmując (d) na oznaczenie allelu powodującego chorobę, zapisz genotypy osób oznaczonych numerem 2. i 3.

Genotyp osoby 2.:
Genotyp osoby 3.:

b)Określ, jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko rodziców oznaczonych 5. i 6. będzie chłopcem cierpiącym na daltonizm. Odpowiedź uzasadnij, wykonując krzyżówkę genetyczną.

Prawdopodobieństwo: %.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne zapisanie genotypów osób oznaczonych na schemacie numerami 2 i 3.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Genotyp osoby 2.: XDXd
Genotyp osoby 3.: XDY

b)
(0–2)

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne wykonanie krzyżówki genetycznej i poprawne określenie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby u dziecka rodziców oznaczonych numerami 5 i 6.
1 p. – za poprawne wykonanie tylko krzyżówki genetycznej.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań. lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Prawdopodobieństwo: 25%.

Uwaga:
Nie uznaje się poprawnej wartości prawdopodobieństwa przy błędnie wykonanej krzyżówce genetycznej.
Nie uznaje się odpowiedzi, w której zdający nie uwzględnił sprzężenia cechy z płcią (nie uwzględnił chromosomu X z allelami tego genu).