Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij
a)Uzupełnij schemat – w prostokątach oznaczonych numerami 1.–3. wpisz odpowiednio: elementy morfotyczne krwi człowieka oraz składnik chemiczny osocza.
b)Określ funkcję, jaką pełnią w organizmie krwinki czerwone i płytki krwi.

Krwinki czerwone:

Płytki krwi:

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu – wpisanie wszystkich wskazanych składników krwi.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1. – krwinki białe / leukocyty, 2. – płytki krwi / trombocyty, 3. – woda.

Uwaga: Kolejność odpowiedzi w 1. i 2. nie ma znaczenia.

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie funkcji krwinek czerwonych i płytek krwi, odnoszące się odpowiednio do transportu gazów oddechowych i krzepnięcia krwi.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Krwinki czerwone: transportują tlen z płuc do tkanek (i w mniejszym stopniu dwutlenek węgla z tkanek do płuc).
  • Płytki krwi: biorą udział w procesie krzepnięcia krwi.