Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Na wykresie przedstawiono proporcjonalny udział rozmiarów poszczególnych części ciała w stosunku do rozmiarów całego ciała człowieka w różnych fazach jego rozwoju osobniczego.

Na podstawie wykresu określ tendencję zmian proporcji głowy do reszty ciała człowieka w trakcie jego rozwoju osobniczego.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie, że proporcja głowy do reszty ciała człowieka maleje w trakcie jego rozwoju osobniczego.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • W trakcie rozwoju osobniczego człowieka proporcja głowy do reszty ciała maleje.
  • Proporcja ta ma tendencję malejącą.