Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Choroby człowieka Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Zależnie od przyczyny wyróżnia się różne rodzaje chorób człowieka, np.: choroby zakaźne, choroby o podłożu genetycznym czy alergicznym.

Spośród wymienionych nazw chorób człowieka wybierz i podkreśl wszystkie te, które są skutkiem mutacji.

mononukleoza zakaźna     zespół Downa     katar sienny     gruźlica     fenyloketonuria

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawny wybór i podkreślenie obydwu chorób człowieka.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

mononukleoza zakaźna     zespół Downa     katar sienny     gruźlica     fenyloketonuria