Biologia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj/wymień

Przemieszczanie się impulsu w błonie komórkowej neuronu polega na przesuwaniu się fali depolaryzacyjnej wzdłuż błony komórkowej (impuls ma charakter elektryczny).
Na rysunku przedstawiono przekazywanie impulsu nerwowego w synapsie między sąsiednimi neuronami.

Na podstawie: P. Hoser, Fizjologia organizmów z elementami anatomii człowieka, Warszawa 1996.

Na podstawie przedstawionych informacji określ różnicę między przemieszczaniem się impulsu nerwowego w synapsie a przemieszczaniem się impulsu nerwowego w błonie komórkowej neuronu. W odpowiedzi odnieś się do obydwu struktur.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie różnicy w przemieszczaniu się impulsu nerwowego w synapsie i błonie neuronu. uwzględniające neuroprzekaźniki i falę depolaryzacyjną lub drogę chemiczną i drogę elektryczną albo różną prędkość przemieszczania się impulsu.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • W synapsie przekazywanie impulsu nerwowego odbywa się za pośrednictwem neuroprzekaźnika, natomiast w błonie komórkowej neuronu impuls nerwowy przemieszcza się w postaci fali depolaryzacyjnej.
  • W synapsie przekazywanie impulsu nerwowego odbywa się na drodze chemicznej, natomiast w błonie komórkowej neuronu impuls nerwowy przemieszcza się na drodze elektrycznej.
  • Impuls nerwowy przemieszcza się szybciej w błonie neuronu niż w synapsie.