Biologia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W cząsteczce DNA jedna nić jest nicią kodującą, a druga – matrycową.

a)Uzupełnij tabelę – zapisz kolejność nukleotydów w cząsteczce mRNA powstałej na drodze transkrypcji nici matrycowej tego fragmentu DNA.
Fragment nici kodującej DNA ATG TTA CTA GAC
Fragment nici mRNA
b)Określ rolę mRNA w procesie biosyntezy białka.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie właściwej kolejności nukleotydów w nici mRNA.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Fragment nici kodującej DNA ATG TTA CTA GAC
Fragment nici mRNA AUG UUA CUA GAC

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za odpowiedź odnoszącą się do określenia kolejności aminokwasów w białku lub przenoszenia informacji genetycznej z jądra do cytoplazmy.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • mRNA stanowi matrycę, na której jest zapisana kolejność aminokwasów w procesie biosyntezy białka.
  • Cząsteczki mRNA przenoszą informację genetyczną z jądra komórkowego do cytozolu.
  • Cząsteczki mRNA przekazują informację genetyczną z jądra do rybosomów.