Biologia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Układ powłokowy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Kiedy człowiek odczuwa zimno, w jego skórze kurczą się mięśnie przywłosowe, co się przekłada na podniesienie mieszka włosowego i wyprostowanie włosa, objawiające się tzw. gęsią skórką. To zjawisko jest pozostałością ewolucyjną po przodkach człowieka, którzy stroszyli sierść na skutek zimna. Obecnie nie odgrywa ono znaczącej roli w ochronie przed utratą ciepła.

Na schemacie przedstawiono budowę powłoki ciała człowieka.

Na podstawie: P. Hoser, Fizjologia organizmów z elementami anatomii człowieka, Warszawa 1996.
a)Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A–B oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród 1.–2.

Pojawienie się gęsiej skórki u człowieka to odruch

A. warunkowy, ponieważ jest reakcją 1. wytwarzaną przy udziale kory mózgowej
na skutek zimna.
B. bezwarunkowy, 2. odziedziczoną po przodkach.
b)Określ, w jaki sposób warstwa podskórna chroni organizm człowieka przed utratą ciepła.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za zaznaczenie obu poprawnych odpowiedzi.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
B 2.

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za określenie, że w warstwie podskórnej występują komórki tłuszczowe, które pełnią rolę termoizolacyjną.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • W warstwie podskórnej występują komórki tłuszczowe, które pełnią rolę termoizolacyjną.
  • W tej warstwie skóry znajduje się tkanka tłuszczowa, która chroni głębsze tkanki przed utratą ciepła, ponieważ tłuszcz jest złym przewodnikiem ciepła.