Biologia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj/wymień

Na rysunkach przedstawiono trzy możliwe sposoby połączeń włosowatych naczyń krwionośnych występujące w organizmie człowieka.

Na podstawie: P. Hoser, Fizjologia organizmów z elementami anatomii człowieka, Warszawa 1996.

Uzupełnij poniższe zdania – wybierz właściwe rysunki i wpisz ich oznaczenia literowe (A–C) w wyznaczone miejsca.

Sieć naczyń włosowatych w płucach ma postać, którą przedstawiono na rysunku . Naczynia krwionośne jelita cienkiego i wątroby kontaktują się ze sobą tak, jak pokazano na rysunku . Sieć naczyń krwionośnych budującą kłębuszki nerkowe obrazuje rysunek .

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za uzupełnienie wszystkich trzech zdań właściwymi literami wskazującymi rysunki, na których przedstawiono określony sposób połączenia włosowatych naczyń krwionośnych.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Sieć naczyń włosowatych w płucach ma postać, którą przedstawiono na rysunku C. Naczynia krwionośne jelita cienkiego i wątroby kontaktują się ze sobą tak, jak pokazano na rysunku A.
Sieć naczyń krwionośnych budującą kłębuszki nerkowe obrazuje rysunek B.