Biologia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Groszek pachnący (Lathyrus odoratus) może mieć białe, czerwone lub purpurowe kwiaty. Badania genetyczne wykazały, że tę zmienność barwy kwiatów warunkują dwa geny. Gen A koduje enzym, który katalizuje reakcje odpowiedzialne za czerwoną barwę, natomiast gen B koduje enzym, który katalizuje reakcje odpowiedzialne za barwę purpurową. Przez recesywne allele tych genów a i b są kodowane białka niefunkcjonalne.

biały substrat enzym A czerwony produkt enzym B purpurowy produkt

Skrzyżowano rośliny kwitnące na czerwono (homozygotyczna czysta linia pod względem barwy kwiatów) z roślinami o purpurowej barwie kwiatów (podwójna heterozygota).

a)Zapisz, stosując podane oznaczenia literowe, genotypy skrzyżowanych osobników rodzicielskich.

Genotypy rodzicielskie:

b)Określ, jakich fenotypów i w jakim stosunku liczbowym należy oczekiwać w pokoleniu F1, jeżeli te geny nie są ze sobą sprzężone. Odpowiedź uzasadnij, zapisując krzyżówkę genetyczną lub obliczenia.

Krzyżówka:

 

 

 

Fenotypy:

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Zasady oceniania
1 p. – za podanie obydwu prawidłowych genotypów rodzicielskich.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
AAbb x AaBb

b)
(0-2)

Zasady oceniania
2 p. – za poprawne zapisanie krzyżówki genetycznej lub podanie poprawnego obliczenia i podanie właściwego stosunku fenotypów w pokoleniu F1.
1 p. – za poprawne zapisanie tylko krzyżówki genetycznej lub podanie poprawnego obliczenia.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

AB Ab aB ab
Ab AABb AAbb AaBb Aabb

Fenotypy:

  • czerwone i purpurowe w stosunku 1:1
  • 1⁄2 czerwonych : 1⁄2 purpurowych
  • 50% czerwonych, 50% purpurowych