Biologia - Matura Maj 2021, Poziom rozszerzony (nowy) - Zadanie 1.

Kategoria: Skład organizmów Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Prolaktyna, wydzielana przez gruczołową część przysadki mózgowej, jest jednołańcuchowym polipeptydem złożonym ze 199 aminokwasów, powstającym w wyniku odcięcia peptydu sygnałowego liczącego 28 aminokwasów. Na poniższym schemacie przedstawiono strukturę przestrzenną cząsteczki dojrzałej ludzkiej prolaktyny.

Na podstawie: S.J. Konturek, Fizjologia człowieka, Wrocław 2013; Protein Data Bank, https://www.rcsb.org/structure/1RW5.

1.1. (0–1)

Określ dominującą strukturę II-rzędową w cząsteczce dojrzałej ludzkiej prolaktyny.

1.2. (0–1)

Na podstawie przedstawionych informacji określ najwyższą rzędowość struktury białka – prolaktyny. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do cech budowy tego białka.

1.3. (0–1)

Podaj całkowitą liczbę kodonów w mRNA stanowiącym matrycę podczas syntezy prolaktyny.

Rozwiązanie

Rozwiązanie proponowane przez BiologHelp

1.1. (0–1)

Dominującą strukturą II-rzędową w cząsteczce dojrzałej ludzkiej prolaktyny jest alfa-helisa (α helisa).

1.2. (0–1)

Najwyższa rzędowość struktury prolaktyny to struktura III-rzędowa, ponieważ białko to składa się tylko z jednego łańcucha, w którym elementy struktury II-rzędowej przyjmują określoną konfigurację przestrzenną.

1.3. (0–1)

Całkowita liczba kodonów w mRNA stanowiącym matrycę podczas syntezy prolaktyny to 228 (199+28+1; jeden kodon na każdy aminokwas - cząsteczka sygnałowa jest odcinana po syntezie białka - plus kodon STOP nie kodujący aminokwasu)

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie.

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo