Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

Dystrofia mięśniowa Beckera (BMD) jest uwarunkowana recesywnym allelem genu zlokalizowanego na krótkim ramieniu chromosomu X.

Zapisz genotypy podanych niżej osób, stosując na oznaczenie allelu genu wywołującego dystrofię literę b.

Mężczyzna chory na dystrofię
Kobieta nosicielka dystrofii

Rozwiązanie

Za zapisanie obydwu możliwych zestawów genotypów – 1 pkt.

  • Mężczyzna chory na dystrofię XbY.
  • Kobieta nosicielka dystrofii XBXb .