Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Układ hormonalny Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono budowę fragmentu układu pokarmowego człowieka.

Układ pokarmowy - schemat
a)Podaj nazwy elementów układu pokarmowego oznaczonych na schemacie literami A, D i F.

A.
D.
F.

b)Podaj nazwę elementu układu pokarmowego, który oprócz pełnienia funkcji gruczołu trawiennego wydziela również hormony. Określ rolę tych hormonów w organizmie człowieka.

Nazwa gruczołu
Rola hormonów

Rozwiązanie

a)
Za poprawne podanie wszystkich wskazanych nazw elementów układu pokarmowego – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

A. –żołądek, D. – jelito grube, F. – wątroba

b)
Za poprawne podanie gruczołu wydzielającego hormony – 1 pkt
Za poprawne określenie roli hormonów – 1 pkt

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • gruczoł: trzustka
  • rola hormonów: regulują poziom cukru / glukozy / węglowodanów we krwi lub insulina obniża poziom cukru we krwi, natomiast glukagon podwyższa poziom cukru we krwi