Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Choroby człowieka Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Wysoka zawartość cholesterolu we krwi jest czynnikiem ryzyka wystąpienia miażdżycy. Cholesterol jest transportowany w osoczu krwi z białkami w postaci wielkocząsteczkowych kompleksów – lipoprotein. Lipoproteiny o małej gęstości (LDL) odkładają cholesterol na ścianach naczyń krwionośnych. Lipoproteiny o dużej gęstości (HDL) zbierają cholesterol i transportują go do wątroby.
W tabeli przedstawiono wyniki badań czterech osób, u których zmierzono poziom lipoprotein LDL i HDL we krwi.

Osoba Poziom HDL (mmol/dm3) Poziom LDL (mmol/dm3) Stosunek HDL : LDL
A. 1.6 2.4 0,67 : 1
B. 1.4 4.1 0,34 : 1
C. 1.6 3.2 0,50 : 1
D. 1.7 2.4 0,71 : 1

Na podstawie powyższych informacji wskaż osobę, która jest najbardziej zagrożona chorobą wieńcową. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Za poprawne wskazanie osoby B – 1 pkt
Za poprawne uzasadnienie – 1 pkt

Przykłady poprawnej odpowiedzi:
– Osoba B posiada najwyższą zawartość LDL przy niskim poziomie HDL, co może być czynnikiem wystąpienia choroby wieńcowej, ponieważ LDL będą odkładały cholesterol na ścianach naczyń krwionośnych.
– Osoba B posiada najniższy stosunek HDL do LDL co może być czynnikiem wystąpienia choroby wieńcowej, ponieważ LDL będą odkładały cholesterol na ścianach naczyń krwionośnych.