Administracja, Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Ilość nauki w szkole średniej była większa, dużo wolnego czasu chociaż są momenty gdzie nie robi się nic po za uczeniem.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Wydaje mi się, że uczelnia daje spore nowości rozwoju, poprzesz różne wykłady, z ciekawymi ludźmi.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Na spokojnie, każdy sobie pomaga

Jak jest z mieszkaniem?

Mieszkam w mieszkaniu, wynajmujemy pokoje. Cena za pokój 600 zł

Życie w mieście

Dojazdy na uczelnię są znakomite.
Miasto daje duże możliwości nauki jak i spędzenia wolnego czasu.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Polecam kierunek i polecam uczelnie.