Archeologia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) - opinia absolwenta studiów stacjonarnych

1

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Na niektórych przedmiotach nie uczy się niczego, na innych trzeba wkuwać wykłady po angielsku, dramat!

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Żadnych możliwości rozwoju.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Straszna, fanatyzm religijny brak wolności, prześladowanie osób niewierzących, niepraktykujących i z niepełnosprawnościami

Jak jest z mieszkaniem?

Nieadekwatna jakość do ceny

Życie w mieście

Uczelnia jest na zadupiu, dojazd komunikacja koszmarny, brak miejsc parkingowych dla zmotoryzowanych

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

0 życia studenckiego, nie polecam