Automatyka i Robotyka, Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Wbrew ogólnemu przekonaniu, że UZ to żadna uczelnia, na pierwszym roku było sporo nauki. Wykładowcy są bardzo wymagający, ale są też bardzo pomocni. Gdy masz jakieś wątpliwości z reguły stara Ci się wytłumaczyć jak najlepiej. Nie podają gotowej odpowiedzi na twoje pytanie, ale daje wskazówkę jak do niej dotrzeć. Mimo, że są wymagający, rozumieją również, że życie studenta to też zabawa, imprezy. Niejednokrotnie zdarzało się, że to któryś z wykładowców namawiał nas na wypad "na piwo" całą grupą, bo "nie samą nauką student żyje" :)

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Poziom zajęć jest wysoki, jest sporo kół naukowych. Kierunek jest bardzo przyszłościowy. Daje możliwości rozwoju w bardzo wielu dziedzinach i zawodach.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wykładowcy są bardzo wymagający w stosunku do studentów, ale także bardzo wyrozumiali. Wkładając na uczelni rzeczywiście chcą czegoś nas nauczyć, często sięgając po niestandardowe metody, czasami nawet dziwne... :) Atmosfera między studentami jest przyjazna, nikt na nikogo nie patrzy z góry, każdy traktuje każdego na równi.

Jak jest z mieszkaniem?

Ceny pokojów wahają się od 400 do 600 zł.

Życie w mieście

Jest kilka fajnych studenckich klubów oraz błonia na jednym z dwóch kampusów uczelni. Z dojazdem nie ma problemu. Jest komunikacja miejska, którą bez problemu można się przemieścić w każdy zakątek miasta.