Bioinżynieria zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Nauki w porównaniu z liceum jest znacznie więcej. Raczej mało miejsca na podejmowanie pracy poza studiami. Kierunek wymaga nauki na bieżąco, są kolokwia wejściowe co wymaga około 3 godziny pracy nad danym przedmiotem tygodniowo a kilka ich jest. Żeby czuć się komfortowo z materiałem warto mieć przynajmniej podręczniki zalecane i koniecznie chodzić na wykłady.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Na uczelni atmosfera jest luźna.
Na wydziale też ale niestety na kierunku często wkradają się niepotrzebne porównania.