Biologia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) - opinia absolwenta studiów stacjonarnych

1

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Biologia na pierwszym roku równa się poziomie biologii w liceum rozszerzonej.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Nie można wybierać dodatkowych zajęć, są narzucane, brak rozwoju i nie organizują koła naukowego.
Należałam do kółka naukowego i spotkanie raz na 3 lata, wykładowcy brak czasu.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wykładowcy niektórzy obrażają studentów.
Atmosfera student-student super.

Jak jest z mieszkaniem?

Akademiki dobrze wyposażone i tanie porównaniu Wrocławiem i Poznaniem

Życie w mieście

Oceniam na 5, autobusów dużo.
Knajpy studenckie też są, imprezy studenckie.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Dużo przedmiotów z lic powtarza się na mgr, wykładowcy nie mają pomysłów na przedmioty.