Biologia, Uniwersytet Rzeszowski (UR) - opinia studenta III roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Pierwsze dwa lata są dość intensywne, aby móc rozeznać się z każdym blokiem tematycznym i móc w pełni świadomie wybrać tematykę pracy licencjackiej. Nauki jest dość dużo, ale nie oszukujmy się, to w końcu biologia któreś zakres tematyczny jest ogromny. Zawsze znajdzie się czas na spędzenie wieczoru ze znajomymi.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Wielkim atutem kierunku są zdjęcia praktyczne w pełni wyposażonych pracowniach, zarówno środowiskowych jak i eksperymentalnych. W przypadku zajęć "środowiskowych" bardzo ciekawą sprawą są zajęcia terenowe.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Większość wykładowców podchodzi do studenta w bardzo przyjazny sposób. Oczywiście, jak chyba na każdej uczelni, zawsze są wyjątki ale jest ich nie wiele. Wykładowców traktują studentów poważnie i tego też wymagają od studentów. Nie ma problemów z dogadaniem się.

Życie w mieście

Miasto jest przyjazne do studentów, jest dużo zieleni. Można rozerwać w wielu klubach. Dojazd do uczelni jest bardzo dobry.