Biotechnologia medyczna, Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) - opinia studenta V roku studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Bardzo dużo nauki, zajęcia od rana do praktycznie 21. Trzeba poświęcić czas na naukę, ponieważ praktycznie codziennie są wejściówki.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Niestety ale mało zajęć praktycznych.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Brak komunikacji między studentem a dziekanatem, a przede wszystkim brak zrozumienia z działem planowania, zajęcia często potrafią się nakładać na siebie.
Poza tym kontakt z wykładowcami jest w porządku.

Życie w mieście

Połączenia między wydziałami i szpitalami bardzo dobre.