Biotechnologia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Nauki więcej niż w liceum, co do poświęcenia czasu to zależy od osoby, ale raczej dużo, na drugim roku jest ciężej, starsze roczniki pomagają, doradzają. Studia same w sobie bardzo ciekawe, uczelnia daje duże możliwości rozwoju, bo już na pierwszym roku możemy brać udział dodatkowo w projektach badawczych, konferencjach, sami swoje pomysły urzeczywistniać w laboratorium, bogate zaplecze.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Bardzo duże możliwości daje uczelnia, biblioteka wyposażona we wszystko czego potrzebujemy, zajęcia w laboratorium dodatkowe, koła naukowe, projekty badawcze.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wzajemnie sobie we wszystkim pomagamy, brak wyścigu szczurów, wykładowcy tez ludzko podchodzą do studenta.

Jak jest z mieszkaniem?

Cena w 3os pokoju w akademiku: 310 zł.

Życie w mieście

Metro, tramwaje, brak problemu z dojazdem.