Informatyka i ekonometria, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - opinia studenta III roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Zauważalnie więcej nauki i nastawienie też na pracę samodzielną (w porównaniu do liceum). Większość wykładowców zna się na swoim temacie i w ciekawy sposób przedstawiają zagadnienia.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Wiele kół naukowych do wyboru

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Bardzo przyjazna atmosfera

Jak jest z mieszkaniem?

Ceny akademików są ok, a warunki są bardzo dobre.

Życie w mieście

Dobrze zorganizowana komunikacja (pomijając trwające remonty). Sporo ciekawych miejsc do spędzania czasu ze znajomymi.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Kierunek jak najbardziej polecam osobom, które (bardzo ogólnie ujmując) lubią analizę danych. W zależności od zainteresowań i wyboru specjalizacji jest dość szeroki wachlarz możliwości rozwoju i przyszłych perspektyw zawodowych.