Kierunek lekarski, Akademia Śląska (dawne WST) - opinia studenta III roku studiów stacjonarnych

1

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Ludzie ta uczelnia to jedno wielkie nieporozumienie. Nie będę Wam tu opisywać. Zapytajcie ludzi wprost na FB, którzy tutaj są i marzą tym tylko o jednym, żeby uciec z tej pseudo szkółki

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Żenujące podejście do studentów. Brak szacunku. Praktycznie brak władz uczelni. Dziekana możecie zobaczyć online. Totalnie nieprofesjonalne podejście. Uczelnia ma duże problemy - nie wiadomo czy lekarski będzie dalej istniał. To nie jest uczelnia medyczna. Oni może są dobrzy, ale dla kształcenia krawców.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Ludzie są ok. Wszyscy taplają się w tym samym bagnie.

Jak jest z mieszkaniem?

Są tutaj mieszkania dla wszystkich.

Życie w mieście

Zabrze to wspaniałe miasto. Taki Oxford. Wspaniałe uczelnie - jedna warta drugiej. Naprawdę nie marzyliście o innym mieście do studiowania.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Dziekanat jest skuteczny tylko wtedy jak trzeba czesne ściągnąć. Teraz jest taki wybór uczelni medycznych, że warto omijać szerokim łukiem tą szkółkę.