Kierunek lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (CM UMK) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Nauki sporo, ale z dobrą organizacją i co najważniejsze podejściem (bez spiny są drugie i trzecie terminy :) ) będzie czas na wyjście na miasto i imprezy :)

Anatomia na podstawie nowo wydanej książki Profesora Szpindy, od dwóch lat katedra zrobiła się naprawdę mniej problemowa i na luzie jest to przedmiot do przejścia :)
Bardzo dużym atutem są zajęcia 2x w tygodniu w nowym prosektorium, pracujemy na bardzo dobrych i świeżych preparatach, w obecnych czasach gdy otwiera się tak dużo lekarskich nieliczne uczelnie mają taki luksus.

Biochemia - uczymy się z prezek Pani Profesor, to zdecydowanie wystarczy.
Zajęcia raz w tygodniu w laboratorium

Histologia, biologia komórki, embriologia - prowadzona przez najprzyjemniejszą katedrę, do zdania wystarczy uważać na zajęciach ;) serio nie ma co się tym spinać, bo potem będziecie żałować straconego czasu na naukę tego 😂

Biofizyka - katedra nieco mniej przyjemna, ale przedmiot jak najbardziej do zdania

Biologia molekularna- postrach 1 semestru, ewenement na skale kraju xD, przedmiot trwający 5 zajęć, na początku semestru, a egzamin w sesji zimowej zmiata z planszy w 1 terminie (nie zdaje go 50 procent roku), aczkolwiek drugi termin już większość zdaje. Więc nie ma co się bać, jak najbardziej przedmiot do przejścia.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Uczelnia bardzo dobrze wyposażona, zajęcia prowadzone na wysokim poziomie - czego potwierdzeniem jest coroczna wysoka zdawalność LEKu (w 2023 Bydgoszcz miała najlepszą zdawalność w PL)
- mamy 2 terminy egzaminów plus 2 dodatkowe warunkowe terminy poprawkowe
- współpraca międzynarodowa - wysoki poziom
- wiele kół naukowych, aczkolwiek na 1 roku nie ma na to czasu
- uczelnia zapewnia duże możliwości i pracy - absolwenci z Bydgoszczy mają dobrą renomę na rynku pracy

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Atmosfera jest Ok, nikt nie robi sobie problemów wzajemnie, prowadzącym zależy by nas czegoś nauczyć, często idą na rękę. A atmosfera w grupie zależy od osób na jakie trafisz.

Życie w mieście

Jest gdzie się napić i potańczyć - to najważniejsze :)

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Naprawdę jest git