Kierunek lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Pierwszy rok rozpoczyna się niepozornie - w semestrze zimowym zaliczenia były na biologii molekularnej/parazytologii i anatomii. O ile na pierwszych zdawalność była wysoka, to na anatomii wszystko zależało od asystenta - w mojej grupie tylko dwie osoby na dziesięć miały zaliczone wszystkie tematy pod koniec semestru. Czasu wolnego było stosunkowo dużo, ale nie odczuwaliśmy tego ze względu na szok związany ze zmianą trybu nauki i systemu oceniania z licealnego na uczelniany. W semestrze letnim zaczął się wyścig z czasem: doszły takie przedmioty jak biofizyka, histologia, informatyka/biostatystyka i chemia. Z każdego cotygodniowe zaliczenie i znów zdawalność zależna od asystenta. Sesja była dla większości tragiczna, bardzo słabe wyniki z anatomii i chemii, wtedy też zrozumiałem dlaczego zabrzańska biofizyka stała się sławna. Wiele osób musiało też robić wycieczki na uniwersytet podczas wakacji ze względu na niezaliczone kolokwia z histologii.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Poziom zajęć jest dość niski, najczęściej rozpoczynają się sprawdzeniem przygotowania w postaci kartkówki lub odpytywania, później albo słuchamy prelekcji albo wykonujemy doświadczenia na takich przedmiotach jak chemia/biochemia/biofizyka/fizjologia. Często też jesteśmy zostawiani sami sobie. Biblioteka wydaje się dobrze wyposażona, jednakże słyszałem o niewielkiej ilości niektórych pozycji, co sprawia, że część studentów zostaje bez książek. Na szczęście punkt ksero ma większość potrzebnych materiałów. Jeśli chodzi o koła naukowe - póki co nie mogę się wypowiedzieć, bo są one dostępne dla studentów od III roku. Sprzęt na uczelni jest nowy, wspaniały, podobno bardzo kosztowny i nie z tej ziemi. Jest też niedostępny dla studentów i służy pracownikom katedr do przeprowadzania badań naukowych. Ten dla nas jest zazwyczaj stary, zdarza się też, że niesprawny (pozdrawiam katedrę biofizyki).

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Teoretycznie dobra, większość studentów jest w nieciekawej sytuacji, co sprawia, że więzi się zacieśniają. Wyścig szczurów jest marginalny, choć niektórzy motywują się tym, jakoby miały nastąpić "cięcia" w ilości osób na kierunku. Podejście asystentów jest różne, ale kierownicy katedr są dość jednolitą grupą. Bardzo ciężko wynegocjować z nimi cokolwiek, nie mają oni problemu z regularnym niezaliczaniem więcej niż połowie roku kolokwiów czy egzaminów. Podchodzą do nas lekceważąco, a na drugim roku katedry prowadzące dwa najcięższe przedmioty dla rozrywki rozpoczęły wyścig polegający na prześciganiu się w liczbie "uwalonych" studentów. Nie wiem jaka jest w nim nagroda, ale mam nadzieję, że warto.

Jak jest z mieszkaniem?

Ceny mieszkań nie są wygórowane, koszt kawalerki to 800-1200 zł, pokoju w mieszkaniu wieloosobowym zaczyna się od ok. 400 zł.

Życie w mieście

Brak, ale zawsze można pojechać do Gliwic lub Katowic.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Jeśli chcesz cieszyć się z tego, że możesz studiować taki kierunek jak medycyna - nie idź na wydział lekarski do Zabrza. Jeżeli cenisz to, że regulaminów trzymają się tak studenci jak i prowadzący zajęcia - nie idź na wydział lekarski do Zabrza. Jeśli lubisz wiedzieć co musisz umieć aby zaliczyć dany przedmiot - nie idź na wydział lekarski do Zabrza. Jeśli chcesz mieć możliwość spokojnego spędzenia wakacji lub ferii zimowych - nie idź na wydział lekarski do Zabrza. Jeśli zależy Ci na możliwości rozwijania własnych zainteresowań, także poza uczelnią - nie idź na wydział lekarski do Zabrza.