Kierunek lekarski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - opinia studenta IV roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Byłam pozytywnie zaskoczona, że daję spokojnie radę i odpoczęłam po liceum trochę.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Poziom zajęć słaby i organizacja słaba, ale biblioteka nowa, bardzo dobra, choć mało książek.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Dość w porządku.

Jak jest z mieszkaniem?

Standard akademika średni, atmosfera średnia, ale bez problemu z miejscami; mieszkania drogie.

Życie w mieście

Wszystko ok, mnóstwo opcji, zawsze jest co robić, ewentualnie za małe lodowiska ;p

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Niektórzy prowadzący totalnie olewają studentów, ale jak się dziwić, gdy lekarze mają jednocześnie wykonywać swoja pracę i leczyć i kształcić studentów.