Kierunek lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Tyle samo nauki co w klasie maturalnej. Miało być trudniej.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Słabe zaopatrzenie biblioteki, reszta na najwyższym poziomie.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wyścig szczurów panuje dla tych którzy chcą się ścigać, ogólnie przyjazna atmosfera.

Jak jest z mieszkaniem?

Warszawskie ceny mieszkań mogą odstraszyć wielu ludzi chcących mieszkać w tym mieście, dla większości zostaje akademik.

Życie w mieście

Duże miasto daleko na zajęcia, lecz ma to swoje plusy ze względu na wiele atrakcji/imprez.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Polecam