Kierunek lekarski, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST) - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Nauki więcej niż w liceum. Pracuje tutaj wielu aktualnych lub byłych pracowników ŚUM i może to nie jest plus, bo wiadomo jakie są opinie o ŚUM. Na naukę trzeba poświęcić praktycznie cały dzień. Bardzo mało czasu wolnego, ale wiadomo tak chyba jest na wszystkich uczelniach medycznych.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Zajęcia generalnie myślę, że na wysokim poziomie - wiadomo są lepsze i gorsze. Dużo czasu zajmuje anatomia no i osławiona tutaj chemia, przez którą wylatuje rokrocznie 10% ludzi.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wykładowcy w miarę są w porządku. Ludzie, którzy tutaj studiują, też nie mogę powiedzieć, nie ma jakiejś chorej rywalizacji - raczej pomoc. Dość dużo osób jednak rezygnuje gdyż po prostu nie chce im się tyle uczyć.

Jak jest z mieszkaniem?

Mieszkanie można spokojnie wynająć za niewielkie pieniądze to w końcu nie Warszawa, Kraków czy nawet Katowice.

Życie w mieście

Nie znam życia w mieście. Chcę się uczyć i tyle.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Uczelnia jest naprawdę w porządku. Jedynie nazwa jest niezbyt ciekawa, ale już chyba od przyszłego roku będzie to Akademia Śląska - Wydział Lekarski w Zabrzu więc będzie ok.