Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMaP), Uniwersytet Warszawski - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Ilość nauki w porównaniu do liceum jest dużo większa, zależy jednak od indywidualnego dobru przedmiotów przez studenta oraz wybranego przez niego kierunku podstawowego (na MISMaP-ie należy realizować przedmioty z kierunku podstawowego, ale w wymiarze mniejszym niż studenci podlegający bezpośrednio pod wydział, a także przedmioty z obszarów innych niż kierunek podstawowy, przy czym można wybierać z oferty przedmiotów wszystkich zrzeszonych w kolegium MISMaP wydziałów). Istnieje możliwość ukończenia studiów z dwoma dyplomami, co jest prostsze niż równoległe studia na dwóch kierunkach (jeśli w programach obu kierunków są dwa podobne przedmioty, student może zaliczyć jeden z nich na jednym wydziale i przepisać ocenę na drugi). MISMaP postrzegany jest jako jednostka zrzeszająca elitarnych studentów, progi w rekrutacji są wysokie, jednak sama jednostka jest prostudencka, pomimo dużej ilości biurokracji. Jednostka daje dużą swobodę w organizacji studiów przez samego studenta (student sam wybiera które przedmioty i kiedy będzie realizował), jednak wymaga od niego dużej odpowiedzialności i organizacji. Wymogi formalne mogą sprawiać początkowo problemy, jednak w tych przypadkach nowi studenci mogą liczyć na wsparcie samorządu studentów MISMaP-u

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Potencjał studiowania na MISMaP-ie jest ogromny, student zachęcany jest do kształtowania własnej ścieżki rozwoju kariery, ma możliwość współpracy z wybranym przez siebie opiekunem naukowym od początku studiów. Jednocześnie student ma kontakt ze społecznością wszystkich wydziałów, które są zrzeszone w kolegium co ułatwia nawiązanie współpracy z poszczególnymi jego przedstawicielami.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Stosunek prowadzących do studentów zależy od jednostki prowadzącej zajęcia, jednak UW jest z reguły miejscem prostudenckim. O relacje między studentami dba samorząd studentów MISMaP, który we współpracy z innymi samorządami organizuje różnego typu imprezy okolicznościowe służące integracji między studentami. Jedną z ważniejszych dla nowych studentów jest wyjazd integracyjny, który pozwala poznać dużą grupę osób, z którymi później będzie się uczęszczać na zajęcia. Jedyne o czym należy pamiętać to zachowanie terminów formalnych i rejestracji na przedmioty (każdy student na UW sam układa sobie plan i rejestruje do wybranych przez siebie grup zajęciowych, zgodnie z odgórnymi wymaganiami, które na MISMaP-ie nie są ściśle zdefiniowane)

Jak jest z mieszkaniem?

Warunki panujące w akademikach zależą w dużej mierze od konkretnego obiektu. Dalszy opis będzie dotyczył Domu Studenta nr 2 "Żwirek". Pierwszoroczni studenci mogą liczyć jedynie na miejsce w pokoju trzyosobowym o pow. ok. 16 m2, z łazienką i kuchnią wspólną dla całego piętra. Wystrój przypomina czasy PRL, czyli nie wykazuje dużych walorów estetycznych, natomiast dostępne są pokoje cichej nauki i dostęp do szybkiego internetu. Pomimo dość niskiego komfortu, ogromnymi zaletami są bliskość wszystkich jednostek UW Kampusu Ochota, czyli wydziałów biologii, chemii, fizyki, matematyki i mechaniki, geologii i studium WF oraz bardzo niska cena (ok. 350zł/msc, stan na luty 2020). Komfort wynajmu własnego pokoju w okolicy kampusu, poza akademikami to koszt ok. 900-1400zł/msc.

Życie w mieście

Komunikacja miejska w Warszawie działa bardzo dobrze, istnieje wiele możliwości dojazdu do Kampusu, zarówno liniami autobusowymi jak i tramwajowymi, stolica zapewnia również wiele potencjalnych atrakcji w czasie wolnym.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Jako student dwóch kierunków w ramach Kolegium MISMaP, oceniam swoje studia pozytywnie, jestem bardzo zadowolony z wyboru tej jednostki, ze względu na możliwości. Jednocześnie oceniam swoje studia jako bardzo wymagające (ze względu na studiowanie dwóch kierunków wyrabiam ok. 90ECTS w 1. roku przy wymaganych 60ECTS), jednak przy realizacji mniejszej liczby przedmiotów uważam, że studia te zapewniają optymalny balans między nauką a życiem prywatnym. Wspomniana duża ilość biurokracji stanowi istotną trudność na początku studiów, jednak znajomość osoby już studiującej na MISMaPie znacząco ułatwia ten pierwszy etap na studiach. Podsumowując - jeżeli jesteś osobą ambitną, Twoje zainteresowania obejmują więcej niż jeden obszar nauki, szukasz możliwości rozwoju i nie boisz się pracy oraz odpowiedzialności to mogę gorąco polecić Ci studiowanie w ramach Kolegium MISMaP Uniwersytetu Warszawskiego