Pielęgniarstwo, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (CM UMK) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

1

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Na 1 roku mamy zajęcia od rannych godzin z przerwami popołudniu, a wykłady w większości są wieczorami kończącymi się o 20:45. Na wszystkich wykładach jest obecność obowiązkowa. Mamy w ciągu całego roku bardzo dużo przedmiotów np. na 1 roku jest już Farmakologia, genetyka, biochemia, dietetyka, anatomia, fizjologia i wiele innych.
Podstawy Pielęgniarstwa są prowadzone na bardzo wysokim poziomie przez bardzo dobrą katedrę Pielęgniarstwa.
Biochemia również była prowadzona na bardzo wysokim poziomie oraz Biofizyka. W 1 semestrze również jest farmakologia, gdzie w większości uczelni jest na 2 roku natomiast katedra jest bardzo prostudencka i zajęcia są ciekawe. Również mamy zajęcia kończące się egzaminem z Psychologii, socjologii, pedagogiki.
Głównym przedmiotami wiodącymi jest Anatomia i fizjologia.
Anatomii niestety musimy uczyć się sami. Na zajęciach tylko analizujemy struktury. Mamy szpilki na kolokwium i egzaminie. Również są wejściówki. Fizjologię prowadzi ta sama katedra. Dietetyka jest bardzo ciekawie również prowadzona.
Podsumowując nie wybrałbym drugi raz tej uczelni. Godziny zajęć bardzo nas wykańczają. Czasami całe dni spędzamy na uczelni.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Uczelnia daje dla studentów różne możliwości ścieżki rozwoju. Bardzo fajna opcją jest chór w Collegium Medicum, różne koła naukowe, ale dla osób które znajdą czas.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Atmosfera miedzy studentami jest bardzo dobra, wszyscy staramy sobie wzajemnie pomagać.
Wykładowcy "niektórzy starają się nam przekazać wiedzę" niestety w 50% prowadzą zajęcia jakby była to dla nich udręka.
Anatomii musimy praktycznie sami się uczyć. Na ćwiczeniach mamy stacje, na których mamy rozpoznawać struktury, także przez wirtualne okulary. Na zajęciach nie jest kompletnie nic tłumaczone. Kolokwium egzamin szpilki plus egzamin teoretyczny. Zajęcia kliniczne oceniam bardzo pozytywnie, bardzo dobrze jest nam przekazana wiedza i wszystko szczegółowo tłumaczone. Wszystkie wykłady obowiązkowe!

Jak jest z mieszkaniem?

Mieszkanie w Bydgoszczy - w porównaniu z innymi większymi miastami są bardzo niskie koszty życia.

Życie w mieście

Bydgoszcz jest bardzo ładnym miastem, małym. Komunikacja też bardzo dobrze rozwinięta.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Pielęgniarstwo polecam, jest to bardzo ciekawy kierunek dający różne ścieżki rozwoju, natomiast odradzam Collegium Medicum w Bydgoszczy. Zdecydowanie na innej uczelni lepiej i bardziej prostudencko studiuje się ten kierunek i jest przekazywana wiedza, a nie tylko wymagana wykraczająca poza program studiów.