Położnictwo, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Ogrom, praktycznie bardzo mało życia towarzyskiego.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Konferencji dużo tylko czasem nie masz siły już na to chodzić, masz wrażenie ze 3/4 życia to budynki uniwersytetu.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wyścig szczurów który normuje się na drugim roku.

Jak jest z mieszkaniem?

Tylko w nim śpisz :D

Życie w mieście

Uczelnia rozstrzelona jest po całym mieście i niestety trzeba jeździć pomiędzy budynkami na zajęcia, czasem to trudne bo masz różnice między tymi zajęciami 15 minut...

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Żałuję wyboru, pozbyłam się sama życia towarzyskiego.