Prawo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) - opinia studenta V roku studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Na pierwszym roku jest dużo nauki, wiele przedmiotów nie jest związanych bezpośrednio z prawem, ale praca jaką wykona się podczas 1 roku, procentuje w przyszłości, gdyż z wiedzy wtedy zdobytej korzysta się w dalszym toku nauki. Należy głównie nastawić się na historię.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Na uczelni działa wiele kół naukowych, które pozwalają się rozwijać, organizowane są konferencje.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Na UKSW nie ma wyścigu szczurów, atmosfera jest przyjemna, studenci pomagają sobie w obrębie roku jak i między poszczególnymi kierunkami.

Jak jest z mieszkaniem?

Akademiki są wynajmowane od innej uczelni, dojazd na uczelnie wraz z dojście na przystanek zajmuje niecałą godzinę, bardziej opłacalne jest wynajęcie mieszkania lub stancji na Młocinach.

Życie w mieście

Bardzo polecam zainstalować sobie aplikację mobilną "jakdojade", żeby bez problemu poruszać się po mieście. Możliwości spędzania wolnego czasu są w zasadzie nieograniczone. Polecam kupić bilet na 3 miesiące, jeden bilet kupuje się na wszystkie środki transportu.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Polecam uczelnię szczególnie jeśli ktoś interesuje się prawem karnym, postępowaniem karnym lub prawem administracyjnym i postępowaniem administracyjnym. Prawo cywilne jest bardzo łatwo zdać, przez co mało się umie z przedmiotów cywilistycznych.