Psychologia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) - opinia studenta III roku studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

1 rok - Bardzo dużo nauki, czytania literatury i obowiązków związanych ze studiami, które należało robić po zajęciach (dużo czasu "wolnego" przeznaczanego na studia)
2 rok - bardzo podobnie
3 rok - mniej nauki, ale też luźniejsze nastawienie do studiów

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Dużo zajęć, liczebność grup - ok, dużo warsztatów, konferencji, zorganizowanie takie 6/10,

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Nie odczuwam wyścigu szczurów, prowadzący raczej w porządku w większości, ale zawsze zdarzy się wyjątek.

Jak jest z mieszkaniem?

Wysokie ceny, pokój około 900/1200 zł, kawalerki ponad 2000 zł i mieszkania dwupokojowe podobnie.

Życie w mieście

Komunikacja miejska ok, dojazdy na uczelnię ok, nowy budynek Psychologii jest w miejscu gdzie nie ma za bardzo jak spędzić wolnego czasu - brak restauracji, fajnego parku.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Nie żałuję wyboru uczelni ani kierunku, ale wydaje mi się, że można ograniczyć niektóre przedmioty, a wprowadzić więcej praktyki (do tej pory tylko 1 zajęcie w wymiarze 15h)