Psychologia, Uniwersytet Warszawski - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

2

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Jest ok, przynajmniej na pierwszym roku nie ma przytłaczającej ilości pracy.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Na konkretnie tym wydziale jest prawie kompletny brak organizacji, o egzaminach i zmianach ludzie dowiadują się prawie na ostatnia chwilę. Sami profesorowie są sfrustrowani.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Atmosfera jest przyjazna, nie odczuwa się tzw. “wyścigu szczurów”.

Życie w mieście

Mieszkam poza Warszawą, dojazd do samej uczelni zajmował mi ok. godzinę. Tramwaje nie zawodzą.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Żałuję wyboru ze względu na brak organizacji, jest to niepotrzebnie stresujące i bardzo ciężko np. połączyć pracę ze studiami kiedy prawie nigdy nie wiadomo z wyprzedzeniem co się będzie działo dokładnie. Zawiodłam się na niby najlepszej psychologii w Polsce (nie ze względu na trudność materiału czy prowadzących - oni są naprawdę w porządku, tylko ze względu na brak organizacji).