Psychologia, Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - opinia studenta IV roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Nauki sporo, jednak prowadzący zawsze służą pomocą. Dużo czytania, ale przy dobrej organizacji czasu bardzo dużo wolnego.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Wiele możliwości rozwoju.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Świetna atmosfera.

Życie w mieście

Komunikacja dobra, wiele miejsc typowo dla studentów w mieście (barów itp.)