Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (ATH) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Książki można wypożyczyć z biblioteki, także odpada dosyć duży koszt co jest ogromnym +. Nauka wygląda podobnie jak w szkole średniej tylko są nowe zagadnienia do opanowania oraz poszerzenie wiedzy którą już nabyliśmy.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Uczelnia daje ogromne możliwości rozwoju, organizowane jest wiele wydarzeń które mogą poszerzyć nasze horyzonty.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wykładowcy świetnie podchodzą do studenta, zawsze znajdą czas na konsultacje i wszystko świetnie wytłumaczą.