Uprawnienia rekrutacyjne laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2017

Co daje tytuł laureata Olimpiady Wiedzy Ekologicznej? Przedstawiam uaktualnione zestawienie dotyczące uprawnień rekrutacyjnych laureatów i finalistów tej olimpiady. Obejmuje ono 55 wybranych uczelni z całej Polski. W odróżnieniu od poprzednich zestawień tym razem zawarłem w nim również przewidywany czas obowiązywania przywilejów wg. uchwał władz danej uczelni.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że olimpiada ta nie zmienia wyników z matury, a przywileje wynikające z posiadania tytułu laureata lub finalisty ustalane są indywidualnie przez uczelnie i nadawane są dopiero podczas procesu rekrutacji na studia.
Poniższa tabela nie obejmuje wszystkich uczelni w kraju, jak również wszystkich wymogów jakie muszą spełnić laureaci i finaliści, aby skorzystać z przyznanych przywilejów. Na niektórych uczelniach doprecyzowany jest czas otrzymania tytułu, jaki będzie honorowany, np. do dwóch lat wstecz od momentu rekrutacji. Również przedstawiony w ostatniej tabeli czas obowiązywania uchwały nie gwarantuje, że nie zostaną w tych latach wprowadzone jakieś zmiany. Często też bywa, że przywileje zostają przedłużone na kolejne lata przez następną uchwałę. Dlatego też polecam wszystkim zainteresowanym ostatecznie zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie uczelni tuż przed rekrutacją. Aby to ułatwić każda nazwa uczelni stanowi link do jej strony Internetowej, zaś nazwa kierunku odsyła do treści uchwały, według której sporządzono zestawienie.

Pod tabelą znajdują się objaśnienia użytych skrótów. Po najechaniu kursorem na nagłówek tabeli pojawiają się dodatkowe objaśnienia. Polecam przeglądanie tabel w formie rozwiniętej na komputerze oraz wykorzystanie pola "Szukaj" w celu znalezienia poszukiwanego kierunku.
 

Nazwa uczelni Kierunek Laureat Finalista Wg. uchwał na lata
Uniwersytet Warszawski Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Zastosowania fizyki w biologii i medycynie 100% pkt 100% pkt jeżeli finalista >1 olimpiady 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Europejskie studia optyki okularowej i optometrii 100% pkt 100% pkt jeżeli finalista >1 olimpiady 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Geografia 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Gospodarka przestrzenna 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Studia nad słowiańszczyzną wschodnią 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Matematyka 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Bioinformatyka i biologia systemów - 100% pkt jeżeli finalista >1 olimpiady 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Europeistyka - integracja europejska 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Filologia polska 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Filologia bałtycka 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Studia amerykanistyczne 100% pkt (miejsca 1-10 lub laureaci >1 olimpiady) - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze - MISMaP 100% pkt 100% z biologii 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Ochrona środowiska (międzywydziałowe) 100% pkt 100% z biologii lub geografii 2015-2018
Uniwersytet w Białymstoku Biologia 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Uniwersytet w Białymstoku Fizyka 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Uniwersytet w Białymstoku Kognitywistyka i komunikacja 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Uniwersytet w Białymstoku Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Uniwersytet w Białymstoku Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Uniwersytet w Białymstoku Przyroda 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Uniwersytet Gdański Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Geografia 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Oceanografia 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Biologia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Biotechnologia 100% pkt - 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Geografia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Geoinformacja 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Geologia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Gospodarka wodna 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zarządzanie środowiskiem 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Archeologia 100% pkt 100% pkt za 2 z 3 wymaganych przedmiotów Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Astronomia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Bezpieczeństwo narodowe 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Biofizyka 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ekonomia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Etnologia i antropologia kulturowa 100% pkt 100% pkt za 2 z 3 przedmiotów rekrutacyjnych Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Fizyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Geografia 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Geologia 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Historia 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Informatyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Judaistyka 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawstwo - Specjalność buddologia; porównawcze studia cywilizacji 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawstwo - Specjalność kulturoznawstwo międzynarodowe 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawstwo - Specjalność ukrainoznawstwo 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Neofilologia - Specjalność filologia germańska 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Neofilologia - Specjalność filologia szwedzka 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ochrona dóbr kultury 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Pedagogika - Specjalność animacja społeczno-kulturowa 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Pedagogika - Specjalność pedagogika społeczno-opiekuńcza 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Pedagogika specjalna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Polityka społeczna 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Psychologia 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Psychologia - Specjalność neuropsychologia i neurokognitywistyka 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Psychologia - Specjalność psychologia stosowana 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Relacje międzykulturowe 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Religioznawstwo 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Rosjoznawstwo 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Socjologia 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Stosunki międzynarodowe 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Studia azjatyckie 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Studia eurazjatyckie 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Studia matematyczno-przyrodnicze 100% pkt 100% pkt za geografię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zaawansowane materiały i nanotechnologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zarządzanie (oprócz specjalności zarządzanie międzynarodowe) 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zarządzanie informacją 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zarządzanie publiczne 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Łódzki Biologia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Biologia - Specjalność nauczycielska 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Mikrobiologia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Analityka chemiczna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Chemia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Chemia kosmetyczna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Nanotechnology (studia w języku angielskim) 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Logistyka 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Międzynarodowe stosunki gospodarcze 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Praca socjalna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Socjologia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Rynek finansowy 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Polityka społeczna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Inwestycje i nieruchomości 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Informatyka i ekonometria 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Informatyka 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Finanse międzynarodowe 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Finanse i rachunkowość 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Ekonomia (studia w języku angielskim) 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Ekonomia miasta zrównoważonego 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Ekonomia ekobiznes 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Ekonomia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Economics eco-business (studia w języku angielskim) 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Bankowość i finanse cyfrowe 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Analityka społeczna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Analityka gospodarcza 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Bezpieczeństwo narodowe 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Międzynarodowe studia kulturowe 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Politologia - specjalność security studies (studia w języku angielskim) 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Stosunki międzynarodowe 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Studia azjatyckie 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Kulturoznawstwo 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Filologia - Specjalność filologia słowiańska 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Geografia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Geoinformacja 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Geomonitoring 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Studia regionalne 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Biologia 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filozofia 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Europeistyka 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kreatywność społeczna 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Analityka medyczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Astronomia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Audiofonologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Automatyka i robotyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Biologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Biotechnologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Administracja 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Archeologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Architektura informacji 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Bezpieczeństwo narodowe 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Bezpieczeństwo wewnętrzne 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Biologia sądowa 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Chemia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Chemia i technologia żywności 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Chemia kosmetyczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Chemia medyczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ekonomia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Etnologia - antropolgia kulturowa 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia angielska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia bałkańska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia germańska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia polska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia romańska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia rosyjska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia włoska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filozofia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Finanse i rachunkowość 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Fizyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Fizyka techniczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Geografia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Historia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Historia sztuki 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Informatyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Informatyka stosowana 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Japonistyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Język obcy w biznesie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kognitywistyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Komparatysyka literacko-kulturowa 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Komunikacja i psychologia w biznesie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Krytyka artystyczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kulturoznawstwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lingwistyka praktyczna i copywriting 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lingwistyka stosowana - j. francuski z j. arabskim 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lingwistyka stosowana - j. francuski z j. hiszpańskim 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lingwistyka stosowana - j. rosyjski z j. czeskim 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lingwistyka stosowana - j. włoski z j. hiszpańskim 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Matematyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Matematyka stosowana 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Matematyka i ekonomia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Materiały współczesnych technologii 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Medioznawstwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauki o rodzinie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ochrona dóbr kultury 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Organizacja opieki nad osobą starszą 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pedagogika 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pedagogika medialna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pedagogika specjalna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Politologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Praca socjalna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prawo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Religioznawstwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Socjologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sport i wellness 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Stosunki międzynarodowe 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia miejskie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia skandynawsko-bałtyckie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Teologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wojskoznawstwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zarządzanie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zarządzanie informacją i bibliologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Biotechnologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dietetyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Elektroradiologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Farmacja 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kosmetologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Optyka okularowa 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Położnictwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ratownictwo medyczne 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Szczeciński Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Mikrobiologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Pedagogika specjalna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Praca socjalna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Geografia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Geologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Oceanografia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach Administracja 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Prawo 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedsiębiorczość 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Geografia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Geologia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Geofizyka 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Biologia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Indywidualne Studia Międzyobszarowe 100% pkt - 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Nauki o rodzinie 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Teologia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Rzeszowski Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2019
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Architektura krajobrazu 100% pkt (wymagany egzamin praktyczny) 100% pkt (wymagany egzamin praktyczny) 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Bioinżynieria produkcji żywności 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Inżynieria akwakultury 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Leśnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Mikrobiologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Ogrodnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Rybactwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Technika rolnicza i leśna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Technologia drewna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Wrocławski Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Genetyka i biologia eksperymentalna 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Geografia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Mikrobiologia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Niderlandystyka 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Socjologia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Biologia człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Filozofia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Psychologia 100% pkt - 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ochrona dóbr kultury i środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Człowiek w cyberprzestrzeni 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Pedagogika 100% pkt - 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Pedagogika specjalna 100% pkt - 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Informatyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Matematyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Fizyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Chemia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Zielonogórski Architektura 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Architektura krajobrazu 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Biologia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Coaching i doradztwo filozoficzne 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Inżynieria bezpieczeństwa 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Psychologia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Zarządzanie przyrodą 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Zarządzanie kryzysowe w środowisku 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Opolski Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Opolski Architektura krajobrazu 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Opolski Psychologia 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Biologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Chemia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Gospodarka i zarządanie środowiskiem wodnym 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Inżynieria chemiczna i procesowa 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Medycyna roślin 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Mikrobiologia stosowana 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Odnawialne źródła energii 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ogrodnictwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Rybactwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Technika rolnicza i leśna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Warszawska Administracja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Transport 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Gdańska Chemia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Gdańska Chemia budowlana 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Gdańska Energetyka 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Gdańska Inżynieria materiałowa 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Gdańska Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Gdańska Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Gdańska Zielone technologie i monitoring 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Koszalińska Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Koszalińska Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Koszalińska Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Brak dodatkowych uprawnień - - 2017-2019
Politechnika Śląska Budownictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Budownictwo podziemne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Chemia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Technologia i inżynieria chemiczna (w j. angielskim) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Automatyka i informatyka przemysłowa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Gospodarka surowcami mineralnymi 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Górnictwo i geologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Inżynieria bezpieczeństwa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Energetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Mechanika i budowa maszyn 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Monitoring i zarządanie środowiskiem 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Automatyka i robotyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Inżynieria materiałowa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Mechanika i budowa maszyn 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Mechatronika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Informatyka przemysłowa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Technologie metali 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Transport 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Transport kolejowy 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Fizyka techniczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Energetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Inżynieria materiałowa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Inżynieria bezpieczeństwa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Inżynieria chemiczna i procesowa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Metalurgia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Fizyka techniczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Bezpieczeństwo i higiena pracy 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Recykling materiałów 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Białostocka Architektura 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Architektura wnętrz 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Grafika 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Architektura krajobrazu 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Biotechnologia 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Budownictwo 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Construction and building systems engineering 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Ekoinżynieria 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria rolno-spożywcza 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Ekoenergetyka 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Elektronika i telekomunikacja 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Elektrotechnika 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Informatyka 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Informatyka i ekonometria 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Matematyka stosowana 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Automatyka i robotyka 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Mechanika i budowa maszyn 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Mechatronika 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Mechatronics 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria meblarstwa 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Logistyka 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Logistics 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Management 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Zarządzanie 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Zarządzanie i inżynieria usług 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Leśnictwo 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Chemia budowlana 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Energetyka 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Inżynieria chemiczna i procesowa 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Nanotechnologie i nanomateriały 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Inżynieria materiałowa 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Metalurgia 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Energetyka 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Lubelska Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Lubelska Inżynieria odnawialnych źródeł energii 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Chemia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Chemia budowlana 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Nanotechnologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Biotechnologia środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Inżynieria materiałowa 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Inżynieria wzornictwa przemysłowego 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Włókiennictwo i przemysł mody 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Wzornictwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Inżynieria bezpieczeństwa pracy 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Inżynieria zarządzania 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Zarządzanie 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Management (studia w języku angielskim) 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Inżynieria biochemiczna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Inżynieria chemiczna i procesowa 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Logistyka 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Towaroznawstwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Opolska Inżynieria i aparatura procesów przemysłowych 100% pkt 100% pkt 2013-2017
Politechnika Opolska Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2013-2017
Politechnika Opolska Zarządzanie 100% pkt 100% pkt 2013-2017
Politechnika Opolska Ekonomia 100% pkt 100% pkt 2013-2017
Politechnika Opolska Międzynarodowe stosunki gospodarcze 100% pkt 100% pkt 2013-2017
Politechnika Poznańska Inżynieria bezpieczeństwa 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Poznańska Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Poznańska Inżynieria chemiczna i procesowa 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Poznańska Inżynieria materiałowa 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Poznańska Mechanika i budowa maszyn 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Poznańska Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Poznańska Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Poznańska Technologie ochrony środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Kosmetologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Zielone technologie 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Bezpieczeństwo i higiena pracy 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Towaroznawstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Bezpieczeństwo wewnętrzne 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Finanse i rachunkowość 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Inżynieria materiałowa 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Logistyka 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Lotnictwo i kosmonautyka 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Mechanika i budowa maszyn 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Inżynieria chemiczna i procesowa 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Mechatronika 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Transport 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Zarządzanie 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Wrocławska Brak dodatkowych uprawnień - - 2016-2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Brak dodatkowych uprawnień - - 2017-2020
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Biologia 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Bioinformatyka 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Geografia 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Monitoring środowiska przyrodniczego 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Pomorska w Słupsku Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Pomorska w Słupsku Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Pomorska w Słupsku Geografia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Pomorska w Słupsku Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Bioinżynieria produkcji żywności 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Analityka chemiczna i spożywcza 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Architektura krajobrazu 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Inżynieria odnawialnych źródeł energii 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Architektura krajobrazu 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Biogospodarka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Inżynieria biosystemów 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Jakość i bezpieczeństwo środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Ogrodnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Przetwórstwo drewna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Sztuka ogrodowa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Architektura krajobrazu (wymagany egzamin praktyczny) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Bezpieczeństwo i higiena pracy 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ogrodnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zielarstwo i terapie roślinne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ekoenergetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Inżynieria i gospodarka wodna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Architektura krajobrazu 100% pkt (wymagany egzamin praktyczny) 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Bezpieczeństwo żywności 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biologia człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Bioinformatyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ekonomia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Inżynieria bezpieczeństwa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Inżynieria i gospodarka wodna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ogrodnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Technika rolnicza i leśna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Brak dodatkowych uprawnień - - 2017-2018
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Zarządzanie 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Bezpieczeństwo wewnętrzne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wychowanie fizyczne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Warszawski Uniwersytet Medyczny Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Analityka medyczna 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Farmacja 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kosmetologia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dietetyka 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Elektroradiologia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Fizjoterapia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Logopedia z fonoaudiologią 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Pielęgniarstwo 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Położnictwo 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Ratownictwo medyczne 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zdrowie publiczne 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Lekarski 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Lekarsko-dentystyczny 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Ratownictwo medyczne 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Neurobiologia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Farmacja 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Analityka medyczna 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Biotechnologia medyczna 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kosmetologia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Pielęgniarstwo 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Położnictwo 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zdrowie publiczne 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dietetyka 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Elektroradiologia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Coaching medyczny 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Fizjoterapia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Brak dodatkowych uprawnień - - 2017-2020
Gdański Uniwersytet Medyczny Zdrowie środowiskowe 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017

Objaśnienie skrótów:
100% pkt - kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje 100% punktów możliwych do zdobycia, bez względu na wyniki egzaminów maturalnych branych pod uwagę podczas rekrutacji;
100% pkt z biologii (lub innego przedmiotu, jeżeli tak zaznaczono) - do obliczenia punktów w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się wynik matury z biologii (lub innego przedmiotu, jeżeli tak zaznaczono) jako 100%.
Wpis "Brak dodatkowych uprawnień" w miejscu kierunków oznacza, że dana uczelnia nie przewiduje profitów dla uczestników OWE na żadnym z oferowanych kierunków.