Uprawnienia rekrutacyjne laureatów i finalistów Olimpiady Biologicznej 2017

Co daje tytuł laureata Olimpiady Biologicznej? Przedstawiam uaktualnione zestawienie dotyczące uprawnień rekrutacyjnych laureatów i finalistów tej olimpiady licealnej. Obejmuje ono 55 wybranych uczelni z całej Polski. W odróżnieniu od poprzednich zestawień tym razem zawarłem w nim również przewidywany czas obowiązywania przywilejów wg. uchwał władz danej uczelni.

Na wstępie chciałbym przypomnieć, iż finaliści i laureaci Olimpiady Biologicznej są zwolnieni z egzaminu maturalnego z biologii otrzymując 100% punktów na świadectwie maturalnym za ten przedmiot. Jest to niezależne od uczelni, dlatego też w tabeli przywilej ten nie został ujęty. Tabela zawiera tylko dodatkowe uprawnienia podczas rekrutacji, ustalane niezależnie przez władze każdej uczelni.

Poniższa tabela nie obejmuje wszystkich uczelni w kraju, jak również wszystkich wymogów jakie muszą spełnić laureaci i finaliści aby skorzystać z przyznanych przywilejów. Na niektórych uczelniach doprecyzowany jest czas otrzymania tytułu, jaki będzie honorowany, np. do dwóch lat wstecz od momentu rekrutacji. Również przedstawiony w ostatniej tabeli czas obowiązywania uchwały nie gwarantuje, że nie zostaną w tych latach wprowadzone jakieś zmiany. Często też bywa, że przywileje zostają przedłużone na kolejne lata przez następną uchwałę. Dlatego też polecam wszystkim zainteresowanym ostatecznie zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie uczelni tuż przed rekrutacją. Aby to ułatwić każda nazwa uczelni stanowi link do jej strony Internetowej, zaś nazwa kierunku odsyła do treści uchwały, według której sporządzono zestawienie.

Pod tabelą znajdują się objaśnienia użytych skrótów. Po najechaniu kursorem na nagłówek tabeli pojawiają się dodatkowe objaśnienia. Polecam przeglądanie tabel w formie rozwiniętej na komputerze oraz wykorzystanie pola "Szukaj" w celu znalezienia poszukiwanego kierunku.
 

Nazwa uczelni Kierunek Laureat Finalista Wg. uchwał na lata
Uniwersytet Warszawski Filologia nowogrecka 100% pkt z wybranego przedmiotu kwalifikacyjnego - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Kulturoznawstwo 100% pkt (miejsca 1-10 lub laureaci >1 olimpiady) - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Artes liberales 100% pkt (miejsca 1-10 lub laureaci >1 olimpiady) - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Chemia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Dziennikarstwo i medioznawstwo 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Kognitywistyka 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Fizyka 100% pkt 100% 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Astronomia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Zastosowania fizyki w biologii i medycynie 100% pkt 100% pkt jeżeli finalista >1 olimpiady 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Europejskie studia optyki okularowej i optometrii 100% pkt 100% pkt jeżeli finalista >1 olimpiady 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Geografia 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Gospodarka przestrzenna 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Geologia poszukiwawcza 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Geologia stosowana 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Etnologia i antropologia kulturowa 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Matematyka 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Bioinformatyka i biologia systemów 100% pkt 100% pkt jeżeli finalista >1 olimpiady 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Integracja europejska 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo wewnętrzne 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Politologia 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Filologia polska 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Logopedia ogólna i kliniczna 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Studia amerykanistyczne 100% pkt (miejsca 1-10 lub laureaci >1 olimpiady) - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Europeistyka 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze - MISMaP 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Ochrona środowiska (międzywydziałowe) 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet w Białymstoku Biologia 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Uniwersytet w Białymstoku Filozofia i etyka 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Uniwersytet w Białymstoku Kognitywistyka i komunikacja 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Uniwersytet w Białymstoku Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Uniwersytet w Białymstoku Przyroda 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Uniwersytet Gdański Bioinformatyka 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Biologia medyczna 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Chemia 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Filozofia 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Fizyka 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Fizyka medyczna 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Neurobiopsychologia 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Oceanografia 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Psychologia 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet Gdański Socjologia 100% pkt 100% pkt 2015-2020
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Bioinformatyka 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Biologia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Chemia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS) 100% pkt - 2017-2019
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Analityka medyczna 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Astronomia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Biochemia 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Biofizyka 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Biologia 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Biotechnologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Chemia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Chemia medyczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dietetyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ekonomia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Elektroradiologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Etnologia i antropologia kulturowa 100% pkt 100% pkt za 2 z 3 przedmiotów rekrutacyjnych Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Etyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Farmacja 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Filozofia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Fizyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Geografia 100% pkt 100% pkt za 2 z 3 przedmiotów rekrutacyjnych Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Geologia 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Informatyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Lekarski 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Lekarsko-dentystyczny 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kogwinistyka 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawstwo - Specjalność buddologia; porównawcze studia cywilizacji 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Neurobiologia 100% pkt 100% pkt z biologii i chemii Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Pedagogika - Specjalność pedagogika społeczno-opiekuńcza 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Pedagogika specjalna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Położnictwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Psychologia 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Psychologia - Specjalność neuropsychologia i neurokognitywistyka 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Psychologia - Specjalność psychologia stosowana 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Religioznawstwo 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Studia matematyczno-przyrodnicze 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ratownictwo medyczne 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Weterynaria 100% pkt - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zaawansowane materiały i nanotechnologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zarządzanie (oprócz specjalności zarządzanie międzynarodowe) 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zarządzanie informacją 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Łódzki Biologia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Biologia - Specjalność nauczycielska 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Mikrobiologia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Analityka chemiczna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Chemia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Chemia kosmetyczna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Nanotechnology (studia w języku angielskim) 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Logistyka 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Międzynarodowe stosunki gospodarcze 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Praca socjalna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Socjologia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Rynek finansowy 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Polityka społeczna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Inwestycje i nieruchomości 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Informatyka i ekonometria 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Informatyka 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Finanse międzynarodowe 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Finanse i rachunkowość 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Ekonomia (studia w języku angielskim) 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Ekonomia miasta zrównoważonego 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Ekonomia ekobiznes 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Ekonomia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Economics eco-business (studia w języku angielskim) 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Bankowość i finanse cyfrowe 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Analityka społeczna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Analityka gospodarcza 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Filologia - Specjalność filologia słowiańska 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Filozofia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Geografia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Geoinformacja 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Geomonitoring 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Studia regionalne 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Psychologia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Leśnictwo 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Bezpieczeństwo narodowe 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Międzynarodowe studia kulturowe 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Politologia - specjalność security studies (studia w języku angielskim) 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Stosunki międzynarodowe 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Studia azjatyckie 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Biologia 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Chemia (specjalność chem. środków bioaktywnych i kosm.) 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Prawo 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Prawno-biznesowy 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Administracja 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Bezpieczeństwo wewnętrzne 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Psychologia 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filozofia 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Europeistyka 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kreatywność społeczna 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kognitywistyka 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Socjologia 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zarządzanie w politykach publicznych 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Geografia 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2016-2020
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Analityka medyczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Astronomia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Audiofonologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Automatyka i robotyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Biologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Biotechnologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Administracja 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Archeologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Architektura informacji 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Bezpieczeństwo narodowe 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Bezpieczeństwo wewnętrzne 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Biologia sądowa 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Chemia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Chemia i technologia żywności 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Chemia kosmetyczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Chemia medyczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ekonomia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Etnologia - antropolgia kulturowa 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia angielska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia bałkańska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia germańska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia polska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia romańska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia rosyjska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filologia włoska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filozofia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Finanse i rachunkowość 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Fizyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Fizyka techniczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Geografia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Historia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Historia sztuki 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Informatyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Informatyka stosowana 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Japonistyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Język obcy w biznesie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kognitywistyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Komparatysyka literacko-kulturowa 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Komunikacja i psychologia w biznesie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Krytyka artystyczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kulturoznawstwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lingwistyka praktyczna i copywriting 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lingwistyka stosowana - j. francuski z j. arabskim 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lingwistyka stosowana - j. francuski z j. hiszpańskim 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lingwistyka stosowana - j. rosyjski z j. czeskim 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lingwistyka stosowana - j. włoski z j. hiszpańskim 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Matematyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Matematyka stosowana 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Matematyka i ekonomia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Materiały współczesnych technologii 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Medioznawstwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauki o rodzinie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ochrona dóbr kultury 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Organizacja opieki nad osobą starszą 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pedagogika 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pedagogika medialna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pedagogika specjalna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Politologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Praca socjalna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prawo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Religioznawstwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Socjologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sport i wellness 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Stosunki międzynarodowe 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia miejskie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia skandynawsko-bałtyckie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Teologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wojskoznawstwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zarządzanie 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zarządzanie informacją i bibliologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Biotechnologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dietetyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Elektroradiologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Farmacja 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lekarski 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kosmetologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Optyka okularowa 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Położnictwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ratownictwo medyczne 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Szczeciński Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Mikrobiologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Archeologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Geografia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Geologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Oceanografia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Wychowanie fizyczne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach Psychologia 100% pkt - 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Biologia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Geografia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Geologia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Geofizyka 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Teologia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Nauki o rodzinie 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Prawo 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Administracja 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Fizyka medyczna 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Biofizyka 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Indywidualne Studia Międzyobszarowe 100% pkt - 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Chemia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Fizyka 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Fizyka techniczna 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedsiębiorczość 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Rzeszowski Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Systemy diagnostyczne w medycynie 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Architektura krajobrazu 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Biologia, 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Elektroradiologia 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Położnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Ratownictwo medyczne 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Filozofia 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Rzeszowski Lekarski 100% pkt - 2015-2019
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Architektura krajobrazu 100% pkt (wymagany egzamin praktyczny) 100% pkt (wymagany egzamin praktyczny) 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Bioinżynieria produkcji żywności 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Inżynieria akwakultury 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Lekarski 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Leśnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Mikrobiologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Ogrodnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Ratownictwo medyczne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Rybactwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Weterynaria 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Technologia drewna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Wrocławski Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Biotechnologia 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Chemia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Filozofia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Genetyka i biologia eksperymentalna 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Geografia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Geologia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Mikrobiologia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Niderlandystyka 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Biologia człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Religioznawstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Filozofia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Psychologia 100% pkt - 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ochrona dóbr kultury i środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Filologia polska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Filologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Kulturoznawstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Muzeologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Zielonogórski Architektura krajobrazu 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Biologia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Coaching i doradztwo filozoficzne 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Ekonomia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Inżynieria bezpieczeństwa 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Inżynieria danych 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Lekarski 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Matematyka 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Psychologia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Zielonogórski Wychowanie fizyczne 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Praca socjalna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Psychologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Zarządzanie przyrodą 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Zarządzanie kryzysowe w środowisku 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Opolski Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Opolski Przyroda 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Opolski Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Opolski Biotechnologia medyczna 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Opolski Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Opolski Architektura krajobrazu 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Uniwersytet Opolski Psychologia 100% pkt 100% pkt 2015-2019
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Architektura krajobrazu 100% pkt (wymagany egzamin praktyczny) 100% pkt (wymagany egzamin praktyczny) 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Biologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Gospodarka i zarządanie środowiskiem wodnym 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Medycyna roślin 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Mikrobiologia stosowana 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Odnawialne źródła energii 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Nanotechnologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ogrodnictwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Rybactwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Technika rolnicza i leśna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zarządzanie bezpieczeństwe i jakością żywności 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Warszawska Administracja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Aerospace Engineering (studia w języku angielskim) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Automatyka i robotyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Biogospodarka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Budownictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Civil Engineering (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Computer Science (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Ekonomia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Electric and Hybrid Vehicles Engineering (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Electrical Engineering (studia w języku angielskim) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Elektronika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Elektrotechnika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Energetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Environmental Engineering (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Fizyka techniczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Fotonika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Geodezja i kartografia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Informatyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Inżynieria Chemiczna i Procesowa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Inżynieria i analiza danych 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Inżynieria materiałowa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Lotnictwo i kosmonautyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Mechanika i budowa maszyn 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Mechatronics (studia w języku angielskim) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Mechatronika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Papiernictwo i poligrafia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Power Engineering (studia w języku angielskim) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Telecommunications (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Telekomunikacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Transport 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Matematyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Warszawska Zarządzanie 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Gdańska Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Gdańska Chemia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Gdańska Zielone technologie i monitoring 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Koszalińska Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Koszalińska Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Koszalińska Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Koszalińska Technika rolnicza i leśna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Koszalińska Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Geodezja i kartografia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Odnawialne źródła energii 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Politechnika Śląska Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Chemia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Technologia i inżynieria chemiczna (w j. angielskim) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Inżynieria bezpieczeństwa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Monitoring i zarządanie środowiskiem 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Śląska Fizyka techniczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Energetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Inżynieria materiałowa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Inżynieria bezpieczeństwa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Inżynieria chemiczna i procesowa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Metalurgia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Fizyka techniczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Bezpieczeństwo i higiena pracy 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Recykling materiałów 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Zarządzanie 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Logistyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Filologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Finanse i rachunkowość 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Częstochowska Przedsiębiorczość w Internecie 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Białostocka Architektura 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Architektura wnętrz 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Grafika 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Architektura krajobrazu 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Biotechnologia 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Budownictwo 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Construction and building systems engineering 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Ekoinżynieria 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria rolno-spożywcza 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Ekoenergetyka 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Elektronika i telekomunikacja 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Elektrotechnika 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Informatyka 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Informatyka i ekonometria 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Matematyka stosowana 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Automatyka i robotyka 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Mechanika i budowa maszyn 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Mechatronika 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Mechatronics 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria meblarstwa 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Logistyka 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Logistics 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Management 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Zarządzanie 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Zarządzanie i inżynieria usług 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Leśnictwo 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Automatyka i robotyka 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Elektrotechnika 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informatyka 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Mikroelektronika w technice i medycynie 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Ekologiczne źródła energii 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Geofizyka 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Górnictwo i geologia 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informatyka stosowana 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Inżynieria materiałowa 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Ceramika 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Chemia budowlana 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Metalurgia 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kulturoznawstwo 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Socjologia 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informatyka społeczna 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Lubelska Finanse i rachunkowość 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Lubelska Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Lubelska Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Lubelska Inżynieria odnawialnych źródeł energii 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Lubelska Zarządzanie 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Biogospodarka 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Biotechnologia środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Inżynieria biochemiczna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Inżynieria bezpieczeństwa pracy 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Towaroznawstwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Opolska Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2013-2017
Politechnika Opolska Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt 2013-2017
Politechnika Opolska Inżynieria chemiczna i procesowa 100% pkt 100% pkt 2013-2017
Politechnika Opolska Inżynieria i aparatura procesów przemysłowych 100% pkt 100% pkt 2013-2017
Politechnika Opolska Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2013-2017
Politechnika Opolska Wychowanie fizyczne 100% pkt 100% pkt 2013-2017
Politechnika Poznańska Bioinformatyka 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Poznańska Fizyka techniczna 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Poznańska Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Poznańska Inżynieria chemiczna i procesowa 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Poznańska Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Poznańska Technologie ochrony środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Kosmetologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Inżynieria medyczna 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Inżynieria chemiczna i procesowa 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Wrocławska Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2016-2021
Politechnika Wrocławska Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt 2016-2021
Politechnika Wrocławska Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2016-2021
Politechnika Wrocławska Inżynieria chemiczna i procesowa 100% pkt 100% pkt 2016-2021
Politechnika Wrocławska Inżynieria materiałowa 100% pkt 100% pkt 2016-2021
Politechnika Wrocławska Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2016-2021
Politechnika Wrocławska Chemia i analityka przemysłowa 100% pkt 100% pkt 2016-2021
Politechnika Wrocławska Budowa maszyn i pojazdów 100% pkt 100% pkt 2016-2021
Politechnika Wrocławska Inżynieria odnawialnych źródeł energii 100% pkt 100% pkt 2016-2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Biologia 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Bioinformatyka 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Monitoring środowiska przyrodniczego 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Akademia Pomorska w Słupsku Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Pomorska w Słupsku Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Pomorska w Słupsku Praca socjalna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Pomorska w Słupsku Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Pomorska w Słupsku Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Pomorska w Słupsku Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Pomorska w Słupsku Kosmetologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Analityka z diagnostyką molekularną 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Bioinżynieria produkcji żywności 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kryminologia stosowana 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Chemia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Analityka chemiczna i spożywcza 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Architektura krajobrazu 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Nanobioinżynieria 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zoofizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Architektura krajobrazu 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Biogospodarka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Bioinżynieria zwierząt 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Biologia stosowana 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Browarnictwo i słodownictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Ichtiologia i rybactwo śródlądowe 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Inżynieria i gospodarka wodna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Jakość i bezpieczeństwo środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Jakość i bezpieczeństwo żywności 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Ogrodnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Przetwórstwo drewna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Sztuka ogrodowa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Towaroznawstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Architektura krajobrazu (wymagany egzamin praktyczny) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Bechawiorystyka zwierząt 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Bezpieczeństwo żywności 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Bezpieczeństwo i higiena pracy 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Hipologia i jeździectwo (wymagany sprawdzian kontaktu z koniem) 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Leśnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ogrodnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Towaroznawstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Weterynaria 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zielarstwo i terapie roślinne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Medycyna roślin 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Architektura krajobrazu 100% pkt (wymagany egzamin z rysunku) 100% pkt (wymagany egzamin z wysunku) 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ekoenergetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ekonomia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Finanse i rachunkowość 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Informatyka i agroinżynieria 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Inżynieria biotworzyw 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Inżynieria rolnicza 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ogrodnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Technologia drewna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Technologia drewna 100% pkt 100% pkt
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Towaroznawstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Weterynaria 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Architektura krajobrazu 100% pkt (wymagany egzamin praktyczny) 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Bezpieczeństwo żywności 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biologia człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Bioinformatyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ekonomia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Inżynieria bezpieczeństwa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Inżynieria i gospodarka wodna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Medycyna roślin 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ogrodnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Technika rolnicza i leśna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Towaroznawstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Weterynaria 100% pkt (5 pierwszych miejsc) - 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Fizjoterapia 100% pkt (wymagany egzamin sprawności fizycznej) 100% pkt (wymagany egzamin sprawności fizycznej) 2017-2018
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Zarządzanie 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Bezpieczeństwo wewnętrzne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wychowanie fizyczne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wychowanie fizyczne 100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy) 100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy) 2016-2019
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Sport 100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy) 100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy) 2016-2019/td>
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wychowanie fizyczne osób starszych 100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy) 100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy) 2016-2019
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Terapia zajęciowa 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Kosmetologia 100% pkt 100% pkt 2016-2019
Warszawski Uniwersytet Medyczny Analityka medyczna 100% pkt - 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Audiofonologia z protetyką słuchu 100% pkt 100% pkt 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Elektroradiologia 100% pkt 100% pkt 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Farmacja 100% pkt - 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Fizjoterapia 100% pkt - 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Higiena stomatologiczna 100% pkt 100% pkt 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Lekarski 100% pkt - 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Lekarsko-dentystyczny 100% pkt - 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Logopedia ogólna i kliniczna 100% pkt 100% pkt 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Położnictwo 100% pkt 100% pkt 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Ratownictwo medyczne 100% pkt 100% pkt 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Techniki dentystyczne 100% pkt 100% pkt 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Lekarsko-dentystyczny 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Lekarski 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Techniki dentystyczne 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Fizjoterapia 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Farmacja 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Analityka medyczna 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kosmetologia 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Biotechnologia 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zdrowie publiczne 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Ratownictwo medyczne 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Dietetyka 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Pielęgniarstwo 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Położnictwo 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Lekarski 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Lekarsko-dentystyczny 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Techniki dentystyczne 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Analityka medyczna 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Farmacja 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kosmetologia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Elektroradiologia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Logopedia z fonoaudiologią 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Położnictwo 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Ratownictwo medyczne 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt 2017-2019
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Lekarski 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Lekarsko-dentystyczny 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Ratownictwo medyczne 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Neurobiologia 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Farmacja 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Analityka medyczna 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Biotechnologia medyczna 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kosmetologia 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Pielęgniarstwo 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Położnictwo 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zdrowie publiczne 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dietetyka 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Elektroradiologia 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Coaching medyczny 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym 100% pkt - 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Fizjoterapia 100% pkt - 2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Lekarski 100% pkt - 2017-2020
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Lekarsko-dentystyczny 100% pkt - 2017-2020
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Farmacja 100% pkt - 2017-2020
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Analityka medyczna 100% pkt - 2017-2020
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Pielęgniarstwo 100% pkt - 2017-2020
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Położnictwo 100% pkt - 2017-2020
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Fizjoterapia 100% pkt - 2017-2020
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Zdrowie publiczne 100% pkt - 2017-2020
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Ratownictwo medyczne 100% pkt - 2017-2020
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Dietetyka 100% pkt - 2017-2020
Gdański Uniwersytet Medyczny Lekarski 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Lekarsko-dentystyczny 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Farmacja 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Analityka medyczna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Psychologia zdrowia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Położnictwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Ratownictwo medyczne 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Elektroradiologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Techniki dentystyczne 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Zdrowie środowiskowe 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lekarski 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Analityka medyczna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Elektroradiologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Farmacja 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kosmetologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lekarsko-dentystyczny 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Położnictwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Ratownictwo medyczne 100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy) 100% pkt (wymagany egzamin sprawnościowy) 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Techniki dentystyczne 100% pkt (wymagany egzamin manualny) 100% pkt (wymagany egzamin manualny) 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Biomedycyna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Higiena stomatologiczna 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Psychologia zdrowia 100% pkt - 2015-2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Lekarski 100% pkt - 2015-2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Lekarsko-dentystyczny 100% pkt - 2015-2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Higiena dentyczna 100% pkt - 2015-2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Analityka medyczna 100% pkt - 2015-2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biotechnologia 100% pkt - 2015-2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Fizjoterapia 100% pkt - 2015-2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Ratownictwo medyczne 100% pkt - 2015-2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Dietetyka 100% pkt - 2015-2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Kosmetologia 100% pkt - 2015-2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Pielęgniarstwo 100% pkt - 2015-2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Położnictwo 100% pkt - 2015-2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia 100% pkt - 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kosmetologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Położnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Ratownictwo medyczne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Lekarski 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Pedagogika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Praca socjalna 100% pkt 100% pkt 2015-2017

Objaśnienie skrótów:
100% pkt - kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje 100% punktów możliwych do zdobycia, bez względu na wyniki egzaminów maturalnych branych pod uwagę podczas rekrutacji;
100% pkt z biologii (lub innego przedmiotu, jeżeli tak zaznaczono) - do obliczenia punktów w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się wynik matury z biologii (lub innego przedmiotu, jeżeli tak zaznaczono) jako 100%.