Uprawnienia rekrutacyjne laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2017

Co daje tytuł laureata Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności? Przedstawiam uaktualnione zestawienie dotyczące uprawnień rekrutacyjnych laureatów i finalistów tej olimpiady. Obejmuje ono 55 wybranych uczelni z całej Polski. W odróżnieniu od poprzednich zestawień tym razem zawarłem w nim również przewidywany czas obowiązywania przywilejów wg. uchwał władz danej uczelni.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że olimpiada ta nie zmienia wyników z matury, a przywileje wynikające z posiadania tytułu laureata lub finalisty ustalane są indywidualnie przez uczelnie i nadawane są dopiero podczas procesu rekrutacji na studia.
Poniższa tabela nie obejmuje wszystkich uczelni w kraju, jak również wszystkich wymogów jakie muszą spełnić laureaci i finaliści aby skorzystać z przyznanych przywilejów. Na niektórych uczelniach doprecyzowany jest czas otrzymania tytułu, jaki będzie honorowany, np. do dwóch lat wstecz od momentu rekrutacji. Również przedstawiony w ostatniej tabeli czas obowiązywania uchwały nie gwarantuje, że nie zostaną w tych latach wprowadzone jakieś zmiany. Często też bywa, że przywileje zostają przedłużone na kolejne lata przez następną uchwałę. Dlatego też polecam wszystkim zainteresowanym ostatecznie zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie uczelni tuż przed rekrutacją. Aby to ułatwić każda nazwa uczelni stanowi link do jej strony Internetowej, zaś nazwa kierunku odsyła do treści uchwały, według której sporządzono zestawienie.

Pod tabelą znajdują się objaśnienia użytych skrótów. Po najechaniu kursorem na nagłówek tabeli pojawiają się dodatkowe objaśnienia. Polecam przeglądanie tabel w formie rozwiniętej na komputerze oraz wykorzystanie pola "Szukaj" w celu znalezienia poszukiwanego kierunku.
 

Nazwa uczelni Kierunek Laureat Finalista Wg. uchwały na lata
Uniwersytet Warszawski Artes liberales 100% pkt z wybranego przedmiotu - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Matematyka 100% pkt - 2015-2018
Uniwersytet Warszawski Studia amerykanistyczne 100% pkt (dla miejsc 1-10 lub laureatów >1 olimpiady) - 2015-2018
Uniwersytet w Białymstoku Brak dodatkowych uprawnień - - 2016-2019
Uniwersytet Gdański Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2020
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Brak dodatkowych uprawnień - - 2017-2019
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Analityka medyczna 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Astronomia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Biochemia 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Biofizyka 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Biologia 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Biotechnologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Chemia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Chemia medyczna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dietetyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ekonomia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Elektroradiologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Etnologia i antropologia kulturowa 100% pkt 100% pkt za 2 z 3 przedmiotów rekrutacyjnych Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Etyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Farmacja 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Filozofia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Fizyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Geografia 100% pkt 100% pkt za 2 z 3 przedmiotów rekrutacyjnych Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Geologia 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Informatyka 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Lekarski 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Lekarsko-dentystyczny 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kogwinistyka 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kulturoznawstwo - Specjalność buddologia; porównawcze studia cywilizacji 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Neurobiologia 100% pkt 100% pkt z biologii i chemii Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Pedagogika - Specjalność pedagogika społeczno-opiekuńcza 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Pedagogika specjalna 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Położnictwo 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Psychologia 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Psychologia - Specjalność neuropsychologia i neurokognitywistyka 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Psychologia - Specjalność psychologia stosowana 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Religioznawstwo 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Studia matematyczno-przyrodnicze 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ratownictwo medyczne 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Weterynaria 100% pkt 100% pkt za biologię Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zaawansowane materiały i nanotechnologia 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zarządzanie (oprócz specjalności zarządzanie międzynarodowe) 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zarządzanie informacją 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Łódzki Biologia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Biologia - Specjalność nauczycielska 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Mikrobiologia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Geografia 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Geoinformacja 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Geomonitoring 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Studia regionalne 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Łódzki Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt 2017
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Brak dodatkowych uprawnień - - 2016-2020
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Brak dodatkowych uprawnień - - Od 2014 (bezterminowo)
Uniwersytet Szczeciński Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Mikrobiologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Wychowanie fizyczne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Szczeciński Zdrowie publiczne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach Administracja 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Prawo 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedsiębiorczość 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Biologia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Indywidualne Studia Międzyobszarowe 100% pkt - 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Nauki o rodzinie 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach Teologia 100% pkt 100% pkt 2017-2018
Uniwersytet Rzeszowski Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2019
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Gastronomia - sztuka kulinarna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Mikrobiologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Bioinżynieria produkcji żywności 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Wrocławski Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Genetyka i biologia eksperymentalna 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Mikrobiologia 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Wrocławski Biologia człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2018
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Biologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Zielonogórski Brak dodatkowych uprawnień - - 2017-2019
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2017
Uniwersytet Opolski Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2019
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Biologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Mikrobiologia stosowana 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Warszawska Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2017
Politechnika Gdańska Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Gdańska Chemia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Śląska Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2017
Politechnika Koszalińska Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Koszalińska Technika rolnicza i leśna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Brak dodatkowych uprawnień - - 2017-2019
Politechnika Częstochowska Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2017
Politechnika Białostocka Architektura 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Architektura wnętrz 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Grafika 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Architektura krajobrazu 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Biotechnologia 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Budownictwo 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Construction and building systems engineering 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Ekoinżynieria 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Gospodarka przestrzenna 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria rolno-spożywcza 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Ochrona środowiska 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Ekoenergetyka 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Elektronika i telekomunikacja 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Elektrotechnika 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Informatyka 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Informatyka i ekonometria 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Matematyka stosowana 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Automatyka i robotyka 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria biomedyczna 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Mechanika i budowa maszyn 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Mechatronika 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Mechatronics 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Inżynieria meblarstwa 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Logistyka 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Logistics 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Management 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Zarządzanie 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Zarządzanie i inżynieria usług 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Białostocka Leśnictwo 100% pkt 100% pkt Od 2016 (bezterminowo)
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Brak dodatkowych uprawnień - - 2016-2018
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Brak dodatkowych uprawnień - - 2017-2020
Politechnika Lubelska Brak dodatkowych uprawnień - - 2016-2018
Politechnika Łódzka Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Zarządzanie i inżynieria produkcji 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Łódzka Towaroznawstwo 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Politechnika Opolska Brak dodatkowych uprawnień 100% pkt 100% pkt 2013-2017
Politechnika Poznańska Brak dodatkowych uprawnień - - Od 2016 (bezterminowo)
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Pielęgniarstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Towaroznawstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Bezpieczeństwo wewnętrzne 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Finanse i rachunkowość 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Logistyka 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Zarządzanie 100% pkt 100% pkt 2017-2020
Politechnika Wrocławska Brak dodatkowych uprawnień - - 2016-2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Brak dodatkowych uprawnień - - 2017-2020
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Brak dodatkowych uprawnień - - 2017-2020
Akademia Pomorska w Słupsku Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Analityka chemiczna i spożywcza 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Biotechnologia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Rolnictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Technologia chemiczna 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zootechnika 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Browarnictwo i słodownictwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Jakość i bezpieczeństwo żywności 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Bezpieczeństwo żywności 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ekonomia 100% pkt - 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Finanse i rachunkowość 100% pkt - 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Towaroznawstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Technologia żywności i żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Towaroznawstwo 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Żywienie człowieka 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Brak dodatkowych uprawnień - - 2017-2018
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Turystyka i rekreacja 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Zarządzanie 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Bezpieczeństwo wewnętrzne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wychowanie fizyczne 100% pkt 100% pkt 2015-2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Brak dodatkowych uprawnień - - 2016-2019
Warszawski Uniwersytet Medyczny Brak dodatkowych uprawnień - - 2017
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2018
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Techniki dentystyczne 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kosmetologia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dietetyka 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Elektroradiologia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Fizjoterapia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Logopedia z fonoaudiologią 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Pielęgniarstwo 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Położnictwo 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Ratownictwo medyczne 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zdrowie publiczne 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017-2019
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Lekarski 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Lekarsko-dentystyczny 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Ratownictwo medyczne 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Neurobiologia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Farmacja 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Analityka medyczna 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Biotechnologia medyczna 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kosmetologia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Pielęgniarstwo 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Położnictwo 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zdrowie publiczne 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dietetyka 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Elektroradiologia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Coaching medyczny 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Fizjoterapia 100% pkt za biologię 100% pkt za biologię 2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Brak dodatkowych uprawnień - - 2017-2020
Gdański Uniwersytet Medyczny Elektroradiologia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Techniki dentystyczne 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Dietetyka 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Zdrowie środowiskowe 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Fizjoterapia 100% pkt 100% pkt 2016-2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Brak dodatkowych uprawnień - - 2016-2018
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Brak dodatkowych uprawnień - - 2015-2017

Objaśnienie skrótów:
100% pkt - kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje 100% punktów możliwych do zdobycia, bez względu na wyniki egzaminów maturalnych branych pod uwagę podczas rekrutacji;
100% pkt z biologii (lub innego przedmiotu, jeżeli tak zaznaczono) - do obliczenia punktów w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się wynik matury z biologii (lub innego przedmiotu, jeżeli tak zaznaczono) jako 100%.
Wpis "Brak dodatkowych uprawnień" w miejscu kierunków oznacza, że dana uczelnia nie przewiduje profitów dla uczestników OWoŻiŻ na żadnym z oferowanych kierunków.