Kierunki medyczne - rekrutacja 2018/2019

Podobnie jak w poprzednich latach przedstawiam zestawienie rekrutacyjne dla wybranych kierunków medycznych na rok akademicki 2018/2019. W poniższych tabelach zawarłem wymagane przedmioty maturalne wraz z przelicznikami, zeszłoroczne progi punktowe oraz miejsce uczelni w rankingu magazynu "Perspektywy". Zestawienie obejmuje 10 kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację, analitykę medyczną, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz zdrowie publiczne.

Informacje jakie przedstawiłem poniżej dotyczą studiów stacjonarnych i tzw. "nowej matury". Zebrane dane są aktualne na 17 maja 2018 r..

Ze względu na objętość tabel nie przedstawiłem w nich wszystkich zawiłości związanych z procesem rekrutacji na poszczególne uczelnie. Dlatego każda nazwa uczelni oraz próg punktowy stanowi jednocześnie link do strony gdzie powinny być dostępne szczegółowe informacje lub ich źródło. Podobnie terminy rekrutacji zostały zaopatrzone w linki, gdyż nie we wszystkich wypadkach zostały one już ustalone.

Dodatkowe objaśnienia obecne są pod tabelami oraz w komunikatach pojawiających się po najechaniu kursorem na nagłówki tabel i niektóre komórki.

W celu oceny zmian polecam również zapoznać się z analogicznym zeszłorocznym zestawieniem: Kierunki medyczne - rekrutacja 2017/2018.

UWAGA
Opublikowane zostało nowe zestawienie na rok 2019/2020:

Kierunki medyczne - rekrutacja 2019/2020.

Kierunek lekarski

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2017)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR + mat(PP lub PR) W = (biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,5 lub mat_PR))/3 100 79.7 79.7% Od 05.06.2018 do 06.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Warszawski Uniwersytet Medyczny
(I Wydział Lekarski)
2 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7) 300 239 79.7% Od 07.05.2018 do 06.07.2018
Warszawski Uniwersytet Medyczny
(II Wydział Lekarski)
3 Rekrutacja wspólna z I Wydziałem Lekarskim
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wydział Lekarski)
4 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 334 83.5% Od 25.04.2018 do 7.07.2018
Ogłoszenie wyników: 11.07.2018
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 168 84% Od 25.05.2018 do 08.07.2018
Ogłoszenie wyników: 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Wydział Lekarski I)
6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 168 84% Od 7.05.2018 do 25.06.2018
Ogłoszenie wyników: do 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 166 83% Od 8.05.2018 do 10.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
(Wydział Lekarski w Zabrzu)
8 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 162 81% Od 28.05.2018 do 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wydział Wojskowo-Lekarski)
9 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 324 81% Od 25.04.2018 do 7.07.2018
Ogłoszenie wyników: 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 10 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300 262 87.3% Od 21.05.2018 do 11.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
(Wydział Lekarski w Katowicach)
11 Rekrutacja wspólna z Wydziałem Lekarskim w Zabrzu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
(II Wydział Lekarski)
12 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR*2 + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR*2 500 428 71.3% Od 28.05.2018 do 27.06.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
(I Wydział Lekarski)
13 Rekrutacja wspólna z II Wydziałem Lekarskim
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 14 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 160 80% Od 14.05.2018 do 09.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Wydział Lekarski II)
15 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 167 83.5% Od 7.05.2018 do 25.06.2018
Ogłoszenie wyników: do 11.07.2018
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 16 (biol_PR lub mat_PR) + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol/mat_PR*0,55 + wybrany przedmiot*0,45 100 80 80% Od 15.05.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 17 biol + chem + (fiz lub mat); PP lub PR W = biol + chem + wybrany przedmiot dodatkowy
PP*1; PR*2
600 424 70.7% Od 05.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 18 biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR*1 + chem_PR*0,8 + wybrany przedmiot(PP*1/PR*2)*0,1 200 153.066 76.5% Od 01.06.2018 do 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 11.07.2018
Uniwersytet Rzeszowski 19 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 162 81% Od 06.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Uniwersytet Zielonogórski - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 160 80% Od 1.06.2018 do 05.07.2018
Ogłoszenie wyników 11.07.2018
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
600 414 69% Od 14.05.2018 do 10.07.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Uniwersytet Opolski - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 166.8 83.4% Od 18.04.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników do 13.07.2018
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (uczelnia niepubliczna) - biol_PP/PR + chem_PP/PR + rozmowa kwalifikacyjna W = biol + chem i wynik rozmowy kwalifikacyjnej
PP*0,5; PR*1
200 - - Od 15.05.2018 do 25.09.2018
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (uczelnia niepubliczna) - biol_PP/PR + chem_PP/PR + (mat lub fiz; PP/PR) W = biol + chem + wybrany przedmiot
PP*1,5; PR*2
600 265 44.2% Od 23.04.2018 do 15.08.2018
Ogłoszenie wyników 17.08.2018

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarski
Ze względu na podział na wydziały zastosowany w rankingu magazynu "Perspektywy", część uczelni powtarza się w tabeli pomimo wspólnej rekrutacji na oba wydziały. Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; j.pol - język polski; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2017)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny 1 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7) 300 236 78.7% Od 07.05.2018 do 06.07.2018
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 biol_PR + chem_PR + mat(PP lub PR) W = (biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,5 lub mat_PR))/3 100 75.7 75.7% Od 05.06.2018 do 06.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 326 81.5% Od 25.04.2018 do 7.07.2018
Ogłoszenie wyników: 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) 200 164 82% Od 7.05.2018 do 25.06.2018
Ogłoszenie wyników: do 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300 263 87.7% Od 21.05.2018 do 11.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) 200 160 80% Od 8.05.2018 do 10.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Gdański Uniwersytet Medyczny 7 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 168 84% Od 25.05.2018 do 08.07.2018
Ogłoszenie wyników: 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR*2 + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR*2 500 412 68.7% Od 28.05.2018 do 27.06.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 157 78.5% Od 14.05.2018 do 09.07.2018
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 160 80% Od 28.05.2018 do 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 11.07.2018

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunki-dentystyczne

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Farmacja

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2017)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol lub fiz lub mat; PP lub PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot PR*1 lub PP*0,5)/2 100 71.5 71.5% Od 05.06.2018 do 06.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP/PR) W = biol_PR + chem_PR + (mat/fiz_PP*0,25 lub mat/fiz_PR*0,5) 250 155.5 62.2% Od 07.05.2018 do 06.07.2018
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 128 64% Od 25.05.2018 do 08.07.2018
Ogłoszenie wyników 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 4 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 129 64.5% Od 21.05.2018 do 11.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 5 chem_PR + (biol_PR lub mat_PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot_PR*2 400 240 60% Od 25.04.2018 do 7.07.2018
Ogłoszenie wyników: 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot PR 200 120 60% Od 8.05.2018 do 10.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 7 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 132 66% Od 7.05.2018 do 25.06.2018
Ogłoszenie wyników: do 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 chem_PR + (biol_PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 232 58% Od 28.05.2018 do 27.06.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9 (biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne) W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 117 58.5% Od 28.05.2018 do 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 10 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) W = przedmiot 1 + przedmiot 2
Przedmioty 1 i 2 nie mogą być te same; mat_PP*0,6
200 130 65% Od 15.05.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 - - Od 14.05.2018 do 09.07.2018

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/farmacja

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Analityka medyczna

Nazwa Uczelni Pozycja wg rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2017)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol lub fiz lub mat; PR lub PP) W = (biol_PR + wybrany_przedmiot PR*1 lub PP*0,5)/2 100 63.5 63.5% Od 05.06.2018 do 06.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + chem_PR + mat_PP/PR W = biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,25 lub mat_PR*0,5) 250 137 54.8% Od 07.05.2018 do 9.07.2018
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 104 52% Od 25.05.2018 do 08.07.2018
Ogłoszenie wyników: 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 100 50% Od 7.05.2018 do 25.06.2018
Ogłoszenie wyników: do 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 5 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR*2 + wybrany_przedmiot_PR*2 400 210 52.5% Od 25.04.2018 do 7.07.2018
Ogłoszenie wyników: 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 75 37.5% Od 8.05.2018 do 16.07.2018
Ogłoszenie wyników: 19.07.2018
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 7 (biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne) W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 86 43% Od 28.05.2018 do 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 biol_PR + (chem_PR lub mat_PP/PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 200 50% Od 28.05.2018 do 27.06.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 9 biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR W = wybrany przedmiot_PR 100 30 30% Od 15.05.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 10 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 40 20% Od 14.05.2018 do 09.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 11 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 114 57% Od 21.05.2018 do 11.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/analityka-medyczna-2017

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Pielęgniarstwo

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2017)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol + (chem lub mat) (PP lub PR) W = (biol + wybrany przedmiot)/2
PR*1; PP*0,5
100 - - Od 05.06.2018 do 06.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 118.2 34.8% Od 07.05.2018 do 09.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 115 28.8% Od 25.04.2018 do 16.07.2018
Ogłoszenie wyników: 20.07.2018
Gdański Uniwersytet Medyczny 4 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 95 47.5% Od 25.05.2018 do 13.07.2018
Ogłoszenie wyników: 19.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 68 34% Od 8.05.2018 do 16.07.2018
Ogłoszenie wyników: 19.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 biol_PP/PR W = biol_PP
PR*1 PP*0,5
100 29 29% Od 7.05.2018 do 25.06.2018
Ogłoszenie wyników: do 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 biol_PP/PR W = biol_PP/PR
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 30 30% Od 21.05.2018 do 11.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 127,5 42.5% Od 28.05.2018 do 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot PP/PR 100 - - Od 14.05.2018 do 30.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 124 31% Od 28.05.2018 do 27.06.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 11 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 05.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 12 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 33 33% Od 15.05.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 13 j.polski + mat + (biol lub chem); PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2018 do 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 11.07.2018
Uniwersytet Rzeszowski 14 biol_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 06.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Akademia Pomorska w Słupsku - j.pol_PP W = j.pol_PP 100 - - Od 18.06.2018 do 13.07.2018
Ogłoszenie wyników 18.07.2018
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Świadectwo maturalne Nieogłoszone
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + ankieta predyspozycji osobowościowych Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 72 29 40.3% Od 11.04.2018 do 6.07.2018
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 04.06.2018 do 05.07.2018
Ogłoszenie wyników 06.07.2018
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 14.05.2018 do 10.07.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Uniwersytet Zielonogórski - j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,15 + wybrany przedmiot_PR*0,35
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 01.06.2018 do 05.07.2018
Ogłoszenie wyników 11.07.2018

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/pielegniarstwo
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Położnictwo

Nazwa Uczelni Pozycja wg rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2017)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny 1 j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 203.2 59.8% Od 07.05.2018 do 09.07.2018
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 biol + (chem lub mat) (PP lub PR) W = (biol + wybrany przedmiot)/2
PR*1; PP*0,5
100 - - Od 05.06.2018 do 06.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 144 36% Od 25.04.2018 do 16.07.2018
Ogłoszenie wyników: 20.07.2018
Gdański Uniwersytet Medyczny 4 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 126 63% Od 25.05.2018 do 13.07.2018
Ogłoszenie wyników: 19.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 66 33% Od 8.05.2018 do 16.07.2018
Ogłoszenie wyników: 19.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 biol_PP/PR W = biol_PP
PR*1 PP*0,5
100 23 23% Od 7.05.2018 do 25.06.2018
Ogłoszenie wyników: do 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 biol_PP/PR W = biol_PP/PR
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 42 42% Od 21.05.2018 do 11.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 115 38.3% Od 28.05.2018 do 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot PP/PR 100 - - Od 14.05.2018 do 30.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 114 28.5% Od 28.05.2018 do 27.06.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 34.8 34.8% Od 15.05.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 12 j.polski + mat + (biol lub chem); PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 11.07.2018
Uniwersytet Rzeszowski 13 biol_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 06.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 05.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/poloznictwo.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Fizjoterapia

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2017)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol + (chem lub mat) (PP lub PR) W = (biol + wybrany przedmiot)/2
PR*1; PP*0,5
100 - - Od 05.06.2018 do 06.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j. obcy nowoż. (ustny) + biol_PR + (fiz_PR lub chem_PR lub mat_PR) W = j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + biol_PR*1,4 + przedmiot dodatkowy 340 199.2 58.6% Od 07.05.2018 do 09.07.2018
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) + egzamin z pływania (na zaliczenie, bez pkt) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 143 71.5% Od 25.05.2018 do 13.07
Egzamin z pływania: 19-20.07.2018
Ogłoszenie wyników: 25.07
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PR W = biol_PR 100 48 48% Od 7.05.2018 do 25.06.2018
Ogłoszenie wyników: do 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 100 50% Od 8.05.2018 do 16.07.2018
Ogłoszenie wyników: 19.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6 biol_PP/PR + (fiz lub mat PP lub PR) W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
400 140 35% Od 25.04.2018 do 7.07.2018
Ogłoszenie wyników: 11.07.2018
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 7 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 70 46.7% Od 28.05.2018 do 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 biol_PP/PR + (chem lub fiz; PP lub PR) W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
200 79 39.5% Od 21.05.2018 do 11.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot PP/PR 100 25 25% Od 14.05.2018 do 09.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 biol_PR + (j.obcy lub mat; PP lub PR) W = biol_PR*2 + przedmiot_2 PP*1/PR*2 400 172 43% Od 28.05.2018 do 27.06.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 46.8 46.8% Od 15.05.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 12 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 lub PP*1 150 94.5 63% Od 19.06.2018
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 13 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + egzamin sprawnościowy Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 (72 pkt) + egzamin sprawnościowy (max. 40 pkt) 112 62 55.4% Od 11.04.2018 do 23.06.2018
Egzamin sprawnościowy 29.06 i 2-3.07.2018
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 14 j.polski + mat + dowolny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 11.07.2018
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 15 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot; PR*1,5 lub PP*1 150 - - Od 01.06.2018 do 04.07.2018
Ogłoszenie wyników do 17.07.2018
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
(Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji)
16 jeden spośród: biol, chem, fiz (PR) + egzamin sprawnościowy W = wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5 + egzamin sprawnościowy
150 - - Od 7.05.2018 do 3.07.2018
Egzamin sprawnościowy 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 16.07.2018
Uniwersytet Rzeszowski 17 biol_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 06.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 17 3 wybrane wyniki matur ze świadectwa maturalnego W = przedmiot_1 + przedmiot_2 + przedmiot_3
PP*1; PR*1,5
450 - - Od 8.05.2017 do 11.07.2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
(Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim)
19 jeden spośród: biol, chem, fiz (PR) + egzamin sprawnościowy W = wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5 + egzamin sprawnościowy
150 - - Od 7.05.2018 do 3.07.2018
Egzamin sprawnościowy 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 16.07.2018
Akademia Pomorska w Słupsku - j.pol_PP + test sprawnościowy i z pływania W = j.pol_PP + test sprawnościowy i z pływania 100 - - Od 18.06.2018 do 24.07.2018
Ogłoszenie wyników 26.07.2018
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 14.05.2018 do 10.07.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/fizjoterapia
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Ratownictwo medyczne

Nazwa Uczelni Pozycja wg rankingu 2016 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2017)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol + (chem lub mat) (PP lub PR) W = (biol + wybrany przedmiot)/2
PR*1; PP*0,5
100 - - Od 05.06.2018 do 06.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Gdański Uniwersytet Medyczny 2 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) + egzamin z pływania (na zaliczenie, bez pkt) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 90.6 45.3% Od 25.05.2018 do 13.07.2018
Egzamin z pływania 19-20.07.2018
Ogłoszenie wyników: 25.07.2018
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 j. obcy nowoż. (ustny) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub wos_PR) + egzamin sprawnościowy W = j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + wybrany przedmiot dodatkowy (*1,4 za biol, chem lub fiz)+ egzamin sprawnościowy (max 100 pkt) 340 79.2 26.4% Od 07.05.2018 do 09.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PP/PR W = biol_PP
PR*1 PP*0,5
100 10 10% Od 7.05.2018 do 25.06.2018
Ogłoszenie wyników: do 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 60 30% Od 8.05.2018 do 16.07.2018
Ogłoszenie wyników: 19.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 190 23.8% Od 25.04.2018 do 16.07.2018
Ogłoszenie wyników: 20.07.2018
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 7 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 38 25.3% Od 28.05.2018 do 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 biol_PP/PR + (chem lub fiz; PP lub PR) W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
200 65 32.5% Od 21.05.2018 do 11.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot PP/PR 100 - - Od 14.05.2018 do 30.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR + egzamin sprawnościowy W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2 + 70 pkt za egzamin sprawnościowy
470 93 21.6% Od 28.05.2018 do 20.06.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 31.2 31.2% Od 15.05.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 12 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 05.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Akademia Pomorska w Słupsku 12+ j.pol + test sprawnościowy (na sali gimnastycznej i pływalni) W = j.pol + test sprawnościowy ? - - Od 18.06.2018 do 24.07.2018
Ogłoszenie wyników 26.07.2018
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 12+ j.polski + mat + dowolny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 11.07.2018
Uniwersytet Rzeszowski 12+ biol_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 06.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 04.06.2018 do 05.07.2018
Ogłoszenie wyników 06.07.2018

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/ochrona-zdrowia
Uwzględniono tylko uczelnie i wydziały z kierunkiem ratownictwo medyczne. Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wykorzystano ranking 2016 ze względu na brak wyróżnienia ratownictwa medycznego w nowym rankingu 2017.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Dietetyka

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2017)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR W = (biol_PR + chem_PR)/2 100 - - Od 05.06.2018 do 06.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2 biol lub chem W = biol lub chem
PR*1; PP*0,7
100 63 63% Od 01.06.2018 do 08.07.2018
Ogłoszenie wyników 10.07.2018
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 3 j. pol + j.obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz lub mat) W = j.pol*0,1 + j.obcy nowoż.*0,1 + wybrany przedmiot_PP*0,6 lub PR*0,8 100 56 56% Od 01.06.2018 do 08.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 4 biol_PP/PR lub chem_PP/PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 57 57% Od 21.05.2018 do 11.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 5 j.obcy nowoż. + 1 do wyboru z: biol lub chem lub fiz lub mat lub info lub geogr W = j.obcy nowoż PR*2 lub PP*1,3 + wybrany przedmiot PR*4 lub PP*2 600 - - Od 10.05.2018 do 10.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 biol_PR + chem_PP/PR W = biol_PR + chem_PP
PR*1 PP*0,5
200 93 46.5% Od 7.05.2018 do 25.06.2018
Ogłoszenie wyników: do 11.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
200 78 39% Od 8.05.2018 do 16.07.2018
Ogłoszenie wyników: 19.07.2018
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 8 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,7 100 - - Od 04.06.2018 do 09.07.2018
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 39 26% Od 28.05.2018 do 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 10 2 spośród biol, chem, fiz, mat, inf lub j.obcy W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 03.04.2018 do 06.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Warszawski Uniwersytet Medyczny - j. obcy nowoż. (ustny) + chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR) W =j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + chem_PR*1,4 + przedmiot dodatkowy 340 185.2 61.7% Od 07.05.2018 do 09.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy_przedmiot_PP/PR
PR*2; PP*1
800 334 41.8% Od 25.04.2018 do 16.07.2018
Ogłoszenie wyników: 20.07.2018
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat W = suma 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 05.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Gdański Uniwersytet Medyczny - dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 144 72% Od 25.05.2018 do 13.07.2018
Ogłoszenie wyników 19.07.2018
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot PP/PR 100 - - Od 14.05.2018 do 09.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 164 41% Od 28.05.2018 do 27.06.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 38 38% Od 15.05.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Uniwersytet Rzeszowski - biol_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 06.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - mat_PP/PR + (biol lub chem lub fiz; PP lub PR) W = mat_PP/PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5
300 - - Od 7.05.2018 do 3.07.2018 Ogłoszenie wyników 16.07.2018

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/dietetyka
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Zdrowie publiczne

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2017)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol + (mat lub wos) (PP lub PR) W = (biol + wybrany przedmiot)/2
PR*1; PP*0,5
100 - - Od 05.06.2018 do 06.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j.polski_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + (biol lub chem lub fiz lub wos lub hist lub geogr - PR) W = j.polski_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + wybrany przedmiot dodatkowy*1,4 340 89 29.7% Od 07.05.2018 do 09.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 141 17.6% Od 25.04.2018 do 16.07.2018
Ogłoszenie wyników: 20.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4 biol lub chem lub fiz lub mat lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 34 17% Od 8.05.2018 do 16.07.2018
Ogłoszenie wyników: 19.07.2018
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy, inf, geogr lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 71.2 35.6% Od 25.05.2018 do 13.07.2018
Ogłoszenie wyników: 19.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 5 biol_PP/PR lub hist_PP/PR lub wos_PP/PR W = wybrany przedmiot PP
PR*1 PP*0,5
100 23 23% Od 7.05.2018 do 25.06.2018
Ogłoszenie wyników: do 11.07.2018
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 7 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 78 26% Od 28.05.2018 do 9.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 j.obcy nowoż._PP/PR (może też być certyfikat językowy) + (mat lub biol lub fiz lub chem lub geogr; PP lub PR) W = j.obcy nowoż._PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
Przelicznik punktów za certyfikat językowy w tabeli nr 5 załącznika nr 1 do uchwały.
200 66 33% Od 21.05.2018 do 11.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 9 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 70 17.5% Od 28.05.2018 do 27.06.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 10 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, wos, j.pol, hist, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 - - Od 15.05.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 12.07.2018
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 11 j.polski + mat + dowolny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 11.07.2018
Uniwersytet Rzeszowski 12 biol_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 06.06.2018 do 09.07.2018
Ogłoszenie wyników 13.07.2018
Uniwersytet Szczeciński 14 (j.polski lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub wos lub geogr lub mat) W = (przedmiot_1 PR*0,5 lub PP*0,25) + (przedmiot_2 PR*0,3 lub PP*0,15) + (przedmiot_3 PR*0,2 lub PP*0,1) 100 - - Od 12.06.2018 do 05.07.2018
Ogłoszenie wyników 19.07.2018

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/zdrowie-publiczne
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Komentarze

Obrazek użytkownika Kinga Strus

Jest błąd w progu na analitykę medyczną w Poznaniu. Powinno być 100,nie 140.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Faktycznie, dziękuję za uwagę, już poprawiłem.