Chemia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 22.

Kategoria: Węglowodory aromatyczne Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Przeprowadzono doświadczenie, którego schemat przedstawiono na poniższym rysunku:

22.1. (0-1)

Napisz, jakie obserwacje towarzyszyły przeprowadzonej reakcji.

22.2. (0-1)

Napisz równanie reakcji przebiegającej w probówce po dodaniu toluenu wraz z opiłkami żelaza.

22.3. (0-1)

Określ typ reakcji zachodzącej podczas przeprowadzonego doświadczenia. Podkreśl poprawną odpowiedź.

substytucja
addycja
eliminacja
To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

22.1. (0-1)

Nastąpiło odbarwienie roztworu, a papierek wskaźnikowy zabarwił się na czerwono.

22.2. (0-1)

22.3. (0-1)

substytucja