Chemia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Izomeria konstytucyjna Typ: Narysuj/zapisz wzór Podaj/wymień

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) jednego izomeru oktanu, zawierającego co najmniej jeden atom węgla o każdej z czterech rzędowości. Podaj formalny stopień utlenienia czwartorzędowego atomu węgla.

Wzór:

 

 

Formalny stopień utlenienia atomu węgla czwartorzędowego:

Rozwiązanie

1 pkt - za podanie wzoru:
(CH3)2CHC(CH3)2CH2CH3 lub (CH3)3CCH(CH3)CH2CH3 lub (CH3)3CCH2CH(CH3)2

1 pkt - za podanie stopnia utleniania:
Formalny stopnień utleniania: 0