Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 18.

Kategoria: Kwasy Typ: Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie.

Opisz obserwowane zmiany, które świadczą o przebiegu reakcji w probówkach I i II.

Probówka I:

Probówka II:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny opis zmian.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Probówka I:

  • roztwór mętnieje
  • pojawiają się „tłuste plamy”

Probówka II:

  • wydziela się gaz
  • zawartość probówki się pieni