Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 19.

Kategoria: Kwasy Typ: Napisz równanie reakcji

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w probówce I oraz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w probówce II.

Probówka I:

Probówka II:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji I w formie cząsteczkowej i równania reakcji II w formie jonowej skróconej.
0 p. – za błędne napisanie jednego lub obu równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) lub odpowiedź niepełną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Probówka I:
C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3
lub
2C6H5ONa + H2O + CO2 → 2C6H5OH + Na2CO3

Probówka II:
CO2–3 + 2H+ → CO2 + H2O
lub
CO2–3 + 2H3O+ → CO2 + 3H2O