Chemia - Matura Czerwiec 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 22.

Kategoria: Bilans elektronowy Typ: Napisz równanie reakcji

Metaliczny cynk roztwarza się w alkalicznych roztworach zawierających aniony azotanowe(V) zgodnie ze schematem:

Zn + NO3 + OH + H2O → Zn(OH)2–4 + NH3

22.1. (0–1)

Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równanie procesu redukcji zachodzącego podczas tej reakcji. Uwzględnij środowisko reakcji.

22.2. (0–1)

Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

Zn + NO3 + OH + H2O → Zn(OH)2–4 + NH3

Rozwiązanie

22.1. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie we właściwej formie równania procesu redukcji – z uwzględnieniem środowiska reakcji.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
NO3 + 6H2O + 8e → NH3 + 9OH

22.2. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne dobranie współczynników stechiometrycznych w schemacie reakcji.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
4 Zn + (1) NO3 + 7 OH+ 6 H2O → 4 Zn(OH)2–4 + (1) NH3

Uwaga: Elementy rozwiązania podane w nawiasach nie są wymagane.