Chemia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: pH Typ: Podaj/wymień

W czterech probówkach oznaczonych numerami I–IV znajdują się roztwory wodne otrzymane w sposób przedstawiony na rysunku.

Określ odczyn roztworów wodnych otrzymanych w probówkach oznaczonych numerami I–IV.

Numer probówki Odczyn roztworu
I
II
III
IV

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
2 p. – poprawne określenie odczynu roztworów w czterech probówkach
1 p. – poprawne określenie odczynu roztworów w trzech probówkach
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:

Numer probówki Odczyn roztworu
I kwasowy
II zasadowy
III zasadowy
IV kwasowy