Chemia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Sole Typ: Narysuj/zapisz wzór

W czterech probówkach oznaczonych numerami I–IV znajdują się roztwory wodne otrzymane w sposób przedstawiony na rysunku.

Podaj wzór sumaryczny i nazwę soli otrzymanej w wyniku zmieszania roztworów otrzymanych w probówkach I oraz II i po odparowaniu wody.

Wzór sumaryczny:
Nazwa:

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
2 p. – poprawny wzór sumaryczny i poprawna nazwa soli
1 p. – poprawny wzór sumaryczny i błędna nazwa lub jej brak
– błędny wzór sumaryczny lub brak wzoru i poprawna nazwa
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:
Wzór sumaryczny: NH4Cl
Nazwa: chlorek amonu